Aktoratet og bistandsadvokat, Overhalla-saken
Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Barnedødsfallet i Overhalla

Oppsummert

Moren til en jente (3) ble i Frostating lagmannsrett september 2018 dømt til over åtte års fengsel for dødelig vold mot datteren. Stefaren ble i november 2019 dømt i Høyesterett til tre års fengsel for å ha medvirket til mishandling av tre barn.

  • Stefar dømt til tre års fengsel

    En mann i 30-årene er i Høyesterett dømt til tre års fengsel for å ha medvirket til mishandling av tre barn i Overhalla. Ett av barna døde i juni for to år siden. Høyesterett legger vekt på at mannen lot barnet ligge livstruende skadd i flere døgn etter mishandlingen.

  • Dømt til fengsel i over åtte år

    Ei afrikansk kvinne, bosatt i Overhalla, er i Frostating lagmannsrett dømt til fengsel i åtte og et halvt år for barnemishandling. Den 38 år gamle kvinnen er dømt for å ha skada dattera si slik at det tre år gamle barnet døde.

  • Vil ha fokus på tidligere skade

    Forsvarer til tiltalte, Torfinn Svanem, ber lagmannsretten rette fokus mot en skade som den avdøde pådro seg da hun skal ha falt ned fra en høyde i Etiopia, før hun ankom Norge. Forsvaret mener dette kan ha hatt en medvirkende årsak til dødsfallet.