Hopp til innhold

Ebolasmitte stoppet Sierra Leone-tur

Fire studenter fra NTNU skulle reise til Sierra Leone for å skrive sin hovedoppgave i samfunnsmedisin. Nå må fakultetet avlyse på grunn av ebolasmitten.

NTNU

Etter ebolasmitten i Sierra Leone har NTNU besluttet å ikke sende sine studenter dit.

Foto: SVEN-ERIK KNOFF

– Fire av våre studenter skulle reise dit for å skrive hovedoppgaven sin. Fakultetet har derimot besluttet at det er for risikabelt å sende dem dit på grunn av det omfattende utbruddet av ebolavirus, sier Elisabeth Darj, professor ved Global helse på NTNU, til NRK.no.

Elisabeth Darj

Elisabeth Darj ville ikke ta risikoen ved å sende sine studenter til Sierra Leone.

Foto: NTNU
Foretok en risikoundersøkelse

Det medisinske fakultetet ved NTNU har et viktig og flerårig samarbeid med sykehus i Sierra Leone.

– NTNU samarbeider med mange ulike land for at studentene skal få mest mulig kunnskap og få sett hvordan situasjoner er i andre land, sier Darj.

NTNU har et spesielt ansvar med å vurdere risikoer for studenter som reiser utenlands for å studere og forske.

– Allerede i juni gjorde vi en systematisk risikoanalyse ved Det medisinske fakultetet, med informasjon fra WHO, andre myndigheter, utenriksdepartementet i Sverige, Norge, Storbritannia, lokale afrikanske kontakter og forskere med pågående studier i landet, sier Drej.

Konklusjonen ble at det var for stor risiko å sende medisinstudentene dit.

Får reise til andre land

To av studenter har allerede fått nye prosjekt i Nepal, og de to andre har fått ulike forslag om hvor de kan reise.

– Jeg er den første professoren i Global helse ved NTNU, og det er godt å vise at vi tar studentene våre på alvor, slik at de ikke blir satt i farlige situasjoner, sier hun.