Avliver 2200 villrein

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) går inn for å avlive villrein i Nordfjella, for å stanse skrantesykensom ble påvist i fjor på to elg i Sør-Trøndelag, og tre villrein i Nordfjella. Det er ingen andre kjente tilfeller av sykdommen i Europa.