Åpen Folkekirke vant kirkevalget i Nidaros

Etter et brakvalg tar Åpen Folkekirke fire av sju mandater i Nidaros bispedømmeråd.

Solnedgang over Nidarosdomen

STOR VALGDELTAGELSE: 14,8 prosent av medlemmene i Nidaos bispedømme stemte i valget. Dette er en økning på 39 prosent fra valget i 2011.

Foto: Sven-Erik Knoff

Det er klart etter at det endelige valgresultatet nå foreligger, opplyser bidspedømmerådet i en pressmelding.

Listen til Åpen Folkekirke, som blant annet har gått til valg på at kirken skal vie likekjønnede par, fikk 25.453 av totalt 42.998 stemmer. Dette gir fire mandater i bispedømmerådet.

Nominasjonskomiteens liste fikk 16.697 stemmer og får tre mandater.

Stor valgdeltagelse

14,8 prosent av medlemmene i Nidaos bispedømme stemte i valget. Dette er en økning på 39 prosent fra valget i 2011.

Det var i år større oppslutningen ved kirkevalget enn noen gang tidligere, mye takket være en mobilisering blant kirkemedlemmer som ønsker å tillate likekjønnet ekteskap i norske kirker. Åpen Folkekirke har også vært opptatt av å få flere kvinnelige prester ansatt i kirka.

Etter valget er det nå flertall i det nye Kirkemøtet for å vie homofile i Den norske kirke, ifølge en opptelling som Vårt Land har gjennomført.

Det skjer etter at Åpen Folkekirke har gjort et godt valg flere steder i landet. I Oslo kommer fem av sju medlemmer i det nye bispedømmerådet fra lista. Åpen Folkekirke hadde også et godt valg i bispedømmer som Hamar og Nord-Hålogaland.

Slungård på personstemme-toppen

Disse skal sitte i bispedømmerådet for Åpen Folkekirke:

  • Agnes Sofie Gjeset, Trondheim
  • Anne Kathrine Slungård, p.t. Oslo
  • Trude Holm, Verdal
  • Alex Ramstad Døsvik, Ørland

Fra Nominasjonskomiteen skal følgende sitte:

  • Ingebrikt Kvam, Rennebu
  • Per Winsnes, Byneset
  • Jon Roar Bruholt, Melhus

Gjeset fra Åpen Folkekirkes liste fikk flest personstemmer i valget, med 28.444 stemmer. Tidligere trondheimsordfører Slungård fra samme liste fikk nest flest personstemmer med 28.077.

Tre andre medlemmer

Videre ble Gunnar Winther fra Steinkjer valgt til medlem av bispedømmerådet blant de lek-kirkelig tilsatte i bispedømmet.

Harald Hauge fra Røros er valgt som medlem blant prestene i bispedømmet, og Nils Tony Bransfjell fra Røros er valgt som medlem blant sørsamene.

I tillegg er Nidaros biskop fast medlem i bispedømmerådet. Preses møter i saker vedrørende Domprostiet.