Anders (33) fant sjeldent sverd fra bronsealderen

– Det er eksepsjonelt sjeldent å finne sverd, forteller fylkesarkeolog Lars Forseth.

Anders Svendsen Fortun fant bronsealdersverd

Anders Svendsen Fortun fant det første bronsealdersverd i Verdal, ett av svært få slike funn gjort i Norge.

Foto: / privat

– Dette er helt ubeskrivelig og jeg kan ikke tro at det er sant. Det er få ting som kan måle seg med dette, og jeg får lyst til å ut å søke mer med en gang, sier Anders Svendsen Fortun til hjemmesiden til Trøndelag fylkeskommune.

Han har alltid hatt stor interesse for historie og interessen for metallsøking dukket opp for tre år siden. Det var nettopp med med metallsøker han fant det sjeldne sverdet, på en åker i Verdal. Bronsealdersverdet kan være mellom 2500 og 3700 år.

Bronsealderfunn i Verdal

Slik ser sverdet fra bronsealderen ut etter flere tusen år i jorda. Sverdet er nå oppbevart hos fylkesarkeologen i Trøndelag.

Foto: Trøndelag Fylkeskommune

– Eksepsjonelt sjeldent

I Norge er det ikke funnet mer enn rundt 50 sverd av bronse, fra bronsealderen. Mens det er funnet rundt 3000 sverd av jern fra vikingtid og yngre jernalder.

– Det er lenge mellom man finner sverd. Økser og dolker er mer vanlige. En grunn er at sverd inneholdt mer bronse og var mer kostbare å lage. Dette var et våpen forbeholdt de få, sier fylkesarkeolog Lars Forseth

Ringte fylkesarkeologen

Fortun fant både sverdspiss, håndtak og flere delar av sverdet den spesielle dagen.

Da ringte jeg fylkesarkeologen og fortalte hva jeg hadde. Han ble naturligvis svært interessert, og lurte på jeg var sikker på at det var bronse.

– Det var jeg nokså sikker på, sier den svært historieinteresserte verdalingen. De ble enige om at Anders skulle lete ferdig.

– Snart fant jeg spissen på sverdet også, like ved, og enda en bit, og deler av håndtaket, før jeg måtte gi opp å finne mer.

Bladet til bronsealdersverdet funnet i Verdal

Slik ser bladet til sverdet ut.

Foto: privat

Ukjent funnsted

Så langt går verken finneren eller fylkesarkeologen ut med hvor i Verdal funnet ble gjort.

Fylkesarkeolog Lars Forseth tror det kan ligge flere skatter gjemt i åkeren:

– Vi tror jo at dette er et funnsted som inneholder mye mer. Så da er det også sårbart. Derfor lar vi det fortsatt være hemmelig hvor dette er. Vi har sett at det enkelte andre steder ble gjort rene plyndringer av slike områder. Vi kan ikke holde funnstedet under konstant overvåking.

– Statistisk har vi nå faktisk økt funnprosenten av sverd fra denne tidsepoken med to prosent, ler arkeologen – i og med at det faktisk er funnet bare 50 slike sverd tidligere.

Få bronsealderfunn i Verdal

Selv om Verdal er et kjent historisk sted, er det gjort få funn fra bronsealder der. De fleste funnene i kommunen tilhører yngre og eldre jernalder.

I sentrale deler av Inntrøndelag er det i Steinkjer og Inderøy de store bronsealderfunnene er gjort. På Sund i Inderøy ble det i 1967, blant annet gjort et svært spesielt funn av ei massegrav fra bronsealder med 25 skjelett.

I Stjørdal er det senere gjort viktige bronsealderfunn. Det siste skjedde så sent som i 2017.