Hopp til innhold

Stort funn fra bronsealderen i Stjørdal

– Det er en sensasjon, sier fylkesarkeolog Lars Forseth om funnet som stammer fra 1700 – 500 år før Kristus.

Bronsealderfunn i Stjørdal

Brødrene Korstad fant til sammen ni økser og ett spyd.

Foto: Privat

Tidligere denne uka var brødrene Joakim og Jørgen Korstad ute med metalldetektor på et jorde i Stjørdal. Turen ble ikke helt som de hadde trodd på forhånd.

– Vi hadde egentlig ikke forventet å finne noe annet enn knapper og kuler, men plutselig fikk vi utslag på metalldetektoren, forteller Jørgen.

– Helt ut av det blå dukket det opp et stort bronsealderfunn!

Rett under overflaten fant de ni økser og en spydspiss. Flere av gjenstandene lå i samme hull.

Lars Forseth, fylkesarkeolog i Nord-Trøndelag

Fylkesarkeolog Lars Forseth kaller funnet for en sensasjon.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Da vi oppdaget det skjønte vi at dette var noe arkeologene ville være interesserte i, forteller Korstad.

Funnet er trolig fra bronsealderen som kan dateres til 1700–500 før Kristus.

Det var Stjørdals Blad som først omtalte saken.

– Det er stort!

Fylkesarkeolog Lars Forseth forteller at dette er et av de største bronsealderfunnene som er gjort i Norge de senere årene.

– Da jeg fikk høre om dette visste jeg ikke helt hva jeg skulle tro, forteller Forseth.

Nå har han sett funnet med egne øyne.

– Det som er veldig spesielt er omfanget og tettheten mellom gjenstandene, forteller han.

Korstad forteller at det var et stort oppmøte da det var befaring på funnstedet. Men akkurat hvor gjenstandene ble funnet kan han og broren ikke si noe om.

– Vi kan si at det er i Stjørdal kommune, sier Korstad.

Funnene er nå overlevert til Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Må gjennomføre tiltak for vern

Terje Søvik, fylkesråd i Nord-Trøndelag synes funnet et veldig spennende.

– Dette er en bekreftelse på at vi har vært et senter for aktivitet tidligere i historien, forteller Søvik.

Bronsealderfunn i Stjødal

Gjenstandene er nå tatt hånd om at Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Foto: Privat

Han tror det er veldig sannsynlig at det nå blir mer graving i området hvor funnet ble gjort. I den forbindelse er det også viktig at grunneieren blir ivaretatt.

– For en grunneier kan dette oppleves som belastende av og til, men vi har et ansvar for helheten. Det å balansere de forskjellige hensynene er viktig for oss, det er viktig å finne den gode balansen, sier Søvik.

– Utrolig spesielt

Brødrene har tidligere funnet gamle gjenstander, men som oftest er det noe helt annet de finner.

– 90–95 prosent av det vi finner er moderne søppel, forteller Korstad.

Nå har brødrene fått blod på tann, men vet at slike funn ikke er hverdagskost.

– Det er sånn som når du fisker laks og får en skikkelig stor en, du tror du skal få en som er like stor med en gang. Slik er det ikke, sier Korstad.