Alvorlig dyrevernssak i Overhalla – fant døde dyr i fjøset

Det ble funnet både døde og avmagra dyr i fjøset da Mattilsynet og politiet fredag aksjonerte mot et gårdsbruk i Overhalla.

Gård Overhalla

LITE STELL OG MAT: 60 storfe har over lengre tid fått lite fôr. Nå har Mattilsynet overtatt ansvaret for dyrene på denne gården i Overhalla.

Foto: Bjørn Tore Ness/NA

Mattilsynet fant fredag to døde kalver og vel 60 storfe som var sterkt preget av for lite stell og mangelfull fôring på en gård i Overhalla i Trøndelag.

– Den kritiske situasjonen er avdekket etter en bekymringsmelding, forteller regiondirektør i Mattilsynet, Bjørn Røthe Knudtsen.

Tilsynet ble gjennomført kort tid etter at Mattilsynet fikk tips om saken. Politiet og Mattilsynet så da at situasjonen var alvorlig for besetningen.

– Det er veldig alvorlig. Når Mattilsynet tar dyra i forvaring, så betyr det at det er alvorlig. Da må vi se til at dyra blir passet på ordentlig, sier fungerende avdelingssjef i Mattilsynet Solveig Stølan til NRK.

Solveig Stølan

GIKK TIL AKSJON: Fungerende avdelingssjef i Mattilsynet, Solveig Stølan, ser alvorlig på det Mattilsynet fant på gården i Overhalla.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Etterforskes av politiet

Dyra har blitt fôret og stelt i helga. Besetningen på gården blir tatt vare på av en avløser. Ifølge Stølan har de nå kontroll på situasjonen.

Politiet har starta etterforskning men ingen er så langt sikta i saken. Flere av funnene som ble gjort fredag indikerer brudd på dyrevelferdsloven, ifølge politiadvokat Amund Sand ved politiet i Trøndelag.

Døde og magre dyr

– Et fåtall dyr ble funnet døde. Det ble også gjort observasjoner i forhold til renhold og noen av dyrene framsto som noe mager, sier Sand til NRK.

Dette er forhold politiadvokaten mener kan indikere at tilsyn, stell og foring har vært mangelfull.

Han understreker også at politi og rettsvesen generelt ser alvorlig på saker der dyr ikke får forsvarlig ettersyn og stell. Det gjelder særlig i saker der dette har vedvart over tid der dyr er påført lidelser i større omfang.

Dårlig stell i lang tid

– Vi er veldig glad for at bekymringsmeldings systemet fungerer sånn at vi kan få varsel om denne typen forhold, sier regiondirektør i Mattilsynet, Bjørn Røthe Knudtsen. Han sier at det i dette tilfelle har gått ganske lenge før de fikk et varsel.

– Hvor lenge kan de ha hatt mangel på stell og mat?

– Det har jeg ikke opplysninger om. Denne typen besetninger som bærer preg av mangelfult stell og fôring, kan jo ofte hangle og gå over ganske lang tid, sier han.