Alette Beyer

Gårdeier og velgjører Alette Beyer var bokstavelig talt en stor dame i byhistorien. Hun var gift med forretningsmannen Otto Beyer, men ble enke i relativt ung alder. Det ble skrevet om henne at "Hennes brygge (Beyerbrygga) står frem blant byens brygger slik som madame Beyer står fram blant byens madammer."

Hør: