Mangler kreftspesialister

Nord-Trøndelag er et av tre fylker i landet som mangler leger med spesialkompetanse i å behandle kreft.

Stein Kaasa (v), Tom Harald Edna, Stein Sundstrøm.

Stein Kaasa (v), Tom Harald Edna, Stein Sundstrøm. Sistnevte skal ha kontor på Levanger noen dager i uka.

Foto: Rita Kleven / NRK

– Kreftbehandlinga må styrkes ved sykehusene i Nord-Trøndelag, og legespesialister må ansettes, mener klinikksjef ved St. Olavs Hospital, Stein Kaasa.

Hvert år får 2000 mennesker i Trøndelag kreft. Sykehusene i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag har onkologer, det vil si leger med spesialkompetanse til å behandle kreft.

Les: Norsk kreftbehandling er risikofylt

Stor mangel

Nord-Trøndelag har det altså ikke i det hele tatt, etter at den eneste onkologen, som jobba i 20 prosents stilling, slutta 1. juni.

– Vi kan ikke fortsette sånn. Nord-Trøndelag må bare få en eller flere onkologstillinger snarest. Slik at nordtrøndere slipper å reise til St. Olavs for å få behandling av høy kvalitet, sier klinikksjef Stein Kaasa.

Han mener det er meget nødvending å bygge opp et fagmiljø i Nord-Trøndelag.

Hjelp fra Trondheim

Stein Sundstrøm, Sykehuset Levanger

Overlege Stein Sundstrøm ved St. Olavs Hospital skal ha kontortid på Levanger noen dager i uka.

Foto: Rita Kleven / NRK

Fra juni vil det komme kreftspesialist fra St. Olavs Hospital til Sykehuset Levanger noen dager i uka.

– Det er bra, for det blir mer og mer komplisert behandling og oppfølging. Om vi ikke hadde fått onkologer nå så ville kvaliteten ha sunket. Vi ville ikke klart å yte god nok behandling til kreftpasientene, sier Tom Harald Edna, avdelingsleder ved kirurgisk avdeling ved Sykehuset Levanger.

Lite strålebehandling

På et seminar på Sykehuset Levanger sa Kaasa at for få kreftpasienter fra Nord-Trøndelag i dag henvises til strålebehandling.

– Det er en viktig behandlingsform. Det er ting som tyder på at pasienter i Nord-Trøndelag som har lindrende behandling, ikke får den strålebehandlinga de bør ha. Konsekvensen kan være at de må ligge på sykehuset for lenge, eller på sykehjem eller at de har smerter over for lang tid, sier Kaasa.

Økende behov

750 innbyggere i Nord-Trøndelag får hvert år vite at de har kreft, og mange behandles for kreft også ved sykehusene i Levanger og Namsos.

Tom Harald Edna, Sykehuset Levanger

om Harald Edna, avdelingsleder ved kirurgisk avdeling ved Sykehuset Levanger, regner med at de får stillinger på plass neste år.

Foto: Rita Kleven / NRK

– Det er mange flere behandlingsalternativer enn før og det er helt nødvendig at sykehusene får ansatt onkologer, sier avdelingsleder Tom Harald Edna ved kirurgisk avdeling ved Sykehuset Levanger.

Han tror det kan løses i løpet av kort tid.

– Kreftavdelinga i Trondheim hjelper oss med ei stilling nå, og jeg regner med at vi får en eller to nye stillingshjemler neste år, slik at vi kan ansatte egne. Kreftomsorgen i Nord-Trøndelag skal styrkes, sier Edna.