Åkerbrann i Steinkjer

Politiet har fått melding om en brann i en åker i Sparbu i Steinkjer, som skal være forårsaket av en høyspentlinje. Omfanget av brannen er fortsatt uvisst. Mannskap fra politi og brann er på vei til stedet