Hopp til innhold

Advokat mener staten forsømmer barna i asylsak i Trondheim

Advokaten til familien Abbasi i Trondheim mener norske myndigheter forsømmer familiens barn, og ikke følger opp internasjonale forpliktelser. Torsdag ble det kjent at Høyesterett avviser anken om oppholdstillatelse.

Advokat Arild Humlen

Advokat Arild Humlen mener Norge ikke oppfyller sine forpliktelser overfor familien Abbasi i Trondheim.

Foto: Laila Nguyen / NRK

– Både jeg og advokat Einarsen, som brakte anken inn til Høyesterett, mener at Norge her ikke oppfølger sine internasjonale forpliktelser på en god og lojal måte, sier advokat Arild Humlen.

Han representerer familien med mor og tre barn i alderen 15 til 20 år, som for tiden bor i Trondheim.

Saken er blitt kjent blant annet gjennom store demonstrasjoner i Trondheim, hvor skoleelever har engasjert seg for at familien skal få bli i landet.

Elevdemonstrasjon på Torvet i Trondheim

Demonstrasjoner på Torvet i Trondheim i sommer hvor blant annet mange skoleelever samlet seg i støtte for Taibah Abbasis ønske om å få bli i Norge.

Foto: Hilde Kristin Grande / NRK

Høyesterett vil ikke behandle en anke fra familien som mener dom i Borgarting lagmannsrett fra september i år ikke bør kjennes gyldig. Høyesterett er av en annen oppfatning og gjorde torsdag enstemmig vedtak om at saken ikke skal behandles på nytt i rettsapparatet, og at de tre ungdommene og mor ikke lengre har asylstatus og dermed ikke oppholdstillatelse. De kan nå sendes ut av landet.

– Det var en veldig knusende beskjed, og jeg ble veldig lei meg. Det er vanskelig å tenke framover og jeg er veldig redd, sier Taibah Abbasi, som går siste år på Thora Storm videregående skole.

Taibeh Abbasi

Taibah Abbasi er bekymret for framtida etter at det torsdag ble klart at hun kan sendes ut av landet.

Foto: Hilde Grande / NRK

Barnas posisjon har fått for liten plass

– Abbasisaken bærer preg av at barnas posisjon har fått veldig liten plass, vekt og oppmerksomhet i forbindelse med tilbakekallelsen av asylstatus. Det syns jeg er svært uheldig og beklagelig, sier Humlen.

Saken har lang historie og allerede i 2014 fikk mor og unger tilbaketrukket flyktningstatus og oppholdstillatelse fordi Utlendingsdirektoratet mente mor ikke kunne anses som enslig kvinne uten mannlig nettverk i hjemlandet og at hun således ikke oppfylte vilkårene for oppholdstillatelse.

Mor og barn kom til Norge i 2012 og til Trondheim i 2013.

UNE er fornøyd

Kommunikasjonsdirektør i Utlendingsnemnda (UNE), Bjørn Lyster, er tilfreds med at retten er opptatt av likebehandling. Han mener det ville vært uheldig dersom familier som kommer på ulike tidspunkt skulle ha større sjanse for å få opphold enn familier som kommer samlet til Norge.

– Det som har skjedd i en del Afghanistansaker, er at mor og barn kommer først og presenterer seg som de ikke har nettverk i Afghanistan og at de er enslig mor. Så kommer far når mor og barn har fått tillatelse. Det har skjedd i en del Afhganistansaker, sier Lyster.

I saken med familien fra Trondheim mener UNE at mor og far har hatt kontakt med hverandre hele tiden, og at mor ikke oppfyller kriteriene for asyl.

Skal ikke bruke taktikk for å få opphold

– Det vi har ment, og som retten er enig, i er at det skal ikke være slik at man nærmest skal bruke dette som en metode for å lettere få opphold i Norge, sier Lyster.

Bjørn Lyster i UNE.

Kommunikasjonsdirektør i Utlendingsnemda, Bjørn Lyster, mener det er viktig alle asylsøkere behandles likt.

Foto: NRK

Saken til Abbasi-familien har gått alle veiene i rettsapparatet. I tingretten fikk de medhold, i lagmannsretten avslag og i Høyesterett bel de avvist.

I mellomtida har tida gått og datter i familien har nå bodd i Norge i over fem år.

–Det er rett og slett veldig vanskelig å snakke om det, og jeg frykter hva som vil skje, sier Taibah Abbasi.

Vil be om omgjøringsvedtak

Advokat til familien ønsker at det skal søkes om et omgjøringsvedtak med bakgrunn i at man kan søke om oppholdstillatelse for "lengeværende barn og deres familier". Denne muligheten gjelder for barn som har bodd i Norge lengre enn fire år.

– Familien bør snarest komme i gang med omgjøringsanmodning hvor de ber om oppholdstillatelse forankret i regelverket om lengeværende barn, sier Humlen.

I dommen fra lagmannsretten heter det: "Selv om barnas beste totalt sett kan tale for opphold i Norge, anser UNE at det her ikke er tilstrekkelig til å gi oppholdstillatelse".

– Vi vurderer alltid de argumentene som kommer inn. Det viktige her nå er at advokaten hele tiden igjennom rettsbehandlingen har ført argumenter om at UNEs vedtak skulle være ugyldige. Nå har retten slått fast, helt opp til Høyesterett, at våre vedtak er gyldige, sier Lyster.