Advarer mot torskeoppdrett

Forskere advarer mot mer torskeoppdrett i Trondheimsfjorden før vi vet mer om konsekvensene.

Torsk
Foto: Bjørn Inge Molvær

Så langt har kysttorsken hatt det godt i Trondheimsfjorden, nå får den tøff konkurranse. For mange er i klare til å satse på den nye næringen torskeoppdrett.

- Etter min mening er det ganske mye vi ikke vet om effekten av torskeoppdrett, spesielt effekten av rømt torsk fra anleggene. Man har startet litt forskning på det, men det er gjort veldig lite omkring hvor det blir av torsken, hva den gjør og hvilken efffekt det har på lokale gytebestander osv, sier Odd Terje Sandlund, seniorforsker ved Norsk Institutt for Naturforskning.

Konsesjoner på vent

Det vil ikke bli gitt nye konsesjoner til torskeoppdrett før Trondheimsfjorden er bedre utredet. I tillegg til at man har lite kunnskap om følgene for kysttorsken, mangler mange kommuner arealplaner for sjøen.

- Særlig i de indre delene av fjorden er det svært få kommuner som har slike planer, de har ikke gjort noen vurdering opp mot akvakultur. Det er en problemstilling vi må se på, andre saker kan være opp mot dette med vill fisk, sier Ståle Hansen, saksbehandler i Fiskeridirektoratet.  

Frykter følgene

Norges jeger- og fiskerforbund er svært skeptiske til den økte satsingen på torskeoppdrett i Trondheimsfjorden.

- Trondheimsfjorden er verdens mest verdifulle fjord for atlantisk laks. Det er også Norges mest produktive fjord og vi går mot at man skal spille hasard med den, sier Helge Aksel Dyrendal, fylkessekretær i Sør-Trøndelag JFF.

Han viser til at oppdrettsnæringen har slitt med rømminger, sykdommer og parasitter på laks.

- Vi har ingen grunn til å tro at man skal lykkes bedre med torsken som har en mye sterkere tendens til å rømme enn det laksen har, sier Helge Aksel Dyrendal i NJFF.