– Uvirkelig at jeg er en del av denne historien

Solveig Wilhelmine Lindgjerde var 17 år da hun på Hitlers ordre ble tvangsevakuert fra Finnmark til Trondheim. Hun mistet sin mor som følge av den umenneskelige turen. I dag ble ofrene hedret med et nytt minnesmerke.

Minnested tvangsflytting fra Finnmark

Solveig Wilhelmine Lindgjerdes mor er gravlagt på Stavne kirkegård. Nå har hun endelig fått en stein med sitt navn på.

Foto: Morten Andersen/NRK

Minnested tvangsflytting fra Finnmark

Nå har alle dem som ble gravlagt i umerkede graver fått sine navn på steinen.

Foto: Morten Andersen/NRK
Minnested Finnmark

Lindgjerde beskriver det hele som uvirkelig. Hun føler at hun har lest historien i ei bok, og ikke at hun selv var en del av den.

Foto: Morten Andersen/NRK

Mot slutten av 1944 kom ordren fra Hitler om å tvangsevakuere befolkningen i Finnmark og Nord-Troms. Folk ble drevet ut i båter og tvunget sørover. Rundt 20.000 mennesker kom i transitt til Trondheim.

Det er snart 73 år siden Solveig Wilhelmine Lindgjerde på 17 år ble tvunget til å forlate hjemplassen.

– Når jeg tenker på det i dag, så er det nesten som jeg skulle ha lest det i ei bok. Det er uvirkelig at jeg har vært med på det, sier hun til NRK.

Minnested åpnet torsdag

Det var mange som døde av påkjenningene som tvangsevakueringen medførte, og på Stavne gravlund i Trondheim ligger 28 personer gravlagt.

I 2015 besluttet formannskapet i Trondheim å etablere et minnesmerke over de tvangsevakuerte som har ligget i umerkede graver på Stavne.

Oppdraget gikk til kunstner Sissel M. Bergh. Hun har kontaktet de 12 kommunene som de gravlagte kom fra og bedt dem om å finne en stein fra heimstedet til hver og en av de avdøde.

Torsdag 7. september var det offisiell åpning av minnesmerket og kunstprosjektet "En stein for å minnes".

Satt ute i mange kuldegrader uten klær

En av de avdøde som minnes er Solveig Lingjerdes mor.

– Det var med bankende hjertet at alt skjedde. Vi måtte gjennom avlusing, og min mor hadde astmabronkitt, og sleit i motbakker. Jeg husker det var kald østavind, og det knaket da vi gikk over Elgeseter bru i Trondheim.

– Vi ble sittende ute, uten klær på kroppen, ved høgskolen i kuldegrader i to timer, og da ble mor dårlig, forteller Solveig.

Solveigs mor døde 57 år gammel. Hun er en av dem som er gravlagt på gravlunden på Stavne.

– Det er godt å ha fått navnet hennes på en stein over bakken, sier Lingjerde.

Video Finnmark brenner (1944-45)

Okkupasjonsstyrkenes systematiske og omfattende ødeleggelse av den nordlige landsdelen den siste krigsvinteren ble av kong Olav omtalt som den største katastrofen i norsk historie siden svartedauen.

Foto: Nyhetsspiller

Mistet søsteren

Asle Persen mistet sin storesøster i tvangsevakueringen. Han har slitt med uvissheten om hva som skjedde med søsteren.

– Vi har visst at hun ble begravet i Trondheim, men ikke hvor. Så det har vært et savn i mange år. Det å kan komme hit er godt, sier han.

Det var nærmere 60.000 mennesker som ble forsøkt tvangsflyttet sørover, men omkring 25.000 av dem gjemte seg bort til fjells og i utmark. Om lag 300 døde som følge av evakueringen og overvintring i de nedbrente krigsområdene.

Nå har alle dem som ble gravlagt i umerkede graver fått sine navn på steinen.

Se videoen fra minnesmarkeringa på Stavne torsdag.