Hopp til innhold

– Vi kan helt åpenbart forvalte oljeformuen vår selv

HAUGESUND: Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe vil flytte hjem større deler av forvaltningen av Oljefondet. Og han mener vi kan få større avkastning enn dagens modell.

Ola Borten Moe lillestrøm

Ola Borten Moe ønsker å forvalte større deler av Oljefondet i Norge.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Ola Borten Moe vil flytte en større del av forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU), bedre kjent som oljefondet, til Norge.

Midlene skal blant annet forvaltes i finansmiljøer utenfor Oslo, som for eksempel i Bergen og Trondheim.

I dag forvaltes formuen av Norges Bank Investment Management (NBIM), som har 450 ansatte i 31 land.

Distriktspolitikk, ikke distriktspolitikk ...

– Oljefondet er på mer enn 7.000 milliarder kroner og skal leve med oss i generasjoner fremover. Kapitalen er i ferd med å bli vår nye naturressurs. Det må vi ta konsekvensen av, sier Borten Moe.

Han vil spesialisere ulike deler av Oljefondet, for eksempel i et eget eiendomsselskap som skal forvalte og investere i eiendom i utlandet.

Forvaltningsmiljøene er tenkt lagt til for eksempel Bergen og Trondheim.

– Det er viktig å si at dette ikke er begrunnet i distriktspolitikk, sier Borten Moe før han fortsetter.

– Det er en egenverdi som ligger i at man tenker og ser ting litt annerledes på ulike steder i Norge. Jeg tror man vil klare å få økt avkastning og bygge opp under gode forvaltermiljøer som allerede finnes.

Så dere vil subsidiere finansnæringen i tillegg til landbruksnæringen?

– På ingen måte. Vi skal legge til rette for både norsk landbruk, norske finansforvaltningsmiljøer og annen norsk næring, sier Borten Moe.

Støtte fra leder, men ikke fra alle

Det blir votert over programforslaget på søndag, men partileder Trygve Slagsvold Vedum gir allerede nå støtte til tanken bak forslaget.

– Vi skal investere én milliard kroner hver eneste uke i år etter år fremover. Det krever kompetanse. Jeg mener vi bør skille dette ut og opprette et eget selskap for forvaltning som legges til steder med kompetanse i Norge, for eksempel Bergen eller Trondheim, sier Slagsvold Vedum.

Alle i partiet er imidlertid ikke udelt enige i forslaget.

Karen Marie Hjelmeseter, fylkesleder i Sogn og Fjordane Sp, mener hele forslaget bør utsettes.

– Vi er usikre på om dette er riktig. Dette handler om nasjonalformuen vår, og det vedtaket bør være basert på et godt faktagrunnlag.