– Vi har gjort alt rett

Styreleder Kolbjørn Almlid sier styret i Helse Midt-Norge må ha fokus på pasientene i sykehusstriden på Nordvestlandet.

Video Intervju med styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge

Se og hør hva styreleder Kolbjørn Almlid sier til reporter Kari Sørbø etter styremøtet i Helse Midt-Norge, hvor sykehus på Nordvestlandet var tema.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Helge Aarseth

Helge Aarseth stilte denne uka vervet som styreleder i Helse Nordmøre og Romsdal til disposisjon.

Foto: NRK
Kolbjørn Almlid

– Det eneste alternativet for styret i Helse Midt-Norge er å opptre «fornuftig korrekt», sa Almlid i sin innledning på styremøtet.

Foto: Åge André Breivik / NRK

Styreleder Kolbjørn Almlid sa til styret i Helse Midt-Norge at han oppfatter brevet fra helseministeren slik at styret har gjort alt riktig. Han forsvarte dermed styrets opptreden i sykehusstriden på Nord-Møre på dagens styremøte i Helse Midt-Norge.

– Det eneste alternativet for styret i Helse Midt-Norge er å opptre «fornuftig korrekt», sa Almlid i sin innledning på styremøtet, som var åpent for pressen.

Spark til aktivistene

Almlid la til at mange er ut til å ha glemt at det viktigste i sykehussaken tross alt er pasientgruppa.

– Her er det så mange andre hensyn som veier tungt for mange enn hensynet til pasientenes beste, sa han med klar adresse til sykehusaktivistene på Nordvestlandet.

– De harde kampene på Møre er med på å forstyrre helhetsbildet. Vår oppgave er å gi et best mulig tilud til pasientene.

– Uansett hvordan utfallet blir vil noen føle seg som tapere.

Almlid oppfordret styret til kollegialitet i en vanskelig tid. Han rådet styret til å opptre «fornuftig formelt».

– Det er det eneste alternativet for styret i HMN nå.

Venter en avklaring

Almlid sa til sitt styre at han fortsatt ikke var sikker på om helseministeren ville ha ett sykehus i Romsdal og på Nordmøre, men han la til at mange har oppfattet henne sånn.

Kolbjørn Almlid ser nå fram til å få en avklaring fra helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen. Det skal skje i et foretaksmøte ledelsen skal ha med helseministeren i Oslo 25. januar.

– Vi trenger å få en avklaring på om det skal være bare ett sykehus på Nordmøre og i Romsdal.

– Helse Midt-Norge kan ikke avgjøre dette selv.

Lest blogger

Forøvrig opplyste Almlid styret om han hadde lest en del blogger om sykehusstriden. Men det hadde han tenkt å slutte med.

– Der var det tre bloggere som ville at jeg skulle si opp jobben, og én som ville halshugge meg.

Etter en drøy time lukket styret resten av møtet for pressen. Styret fortsatte deretter med å gi innspill til valgkomitéen med forslag på ny styreleder for Helse Nordmøre og Romsdal, etter at Helge Aarseth trakk seg som styreleder etter at han hadde lekket brevet om Moldes skjebne.

Valgkomitéen har altså trått i kraft, med Kolbjørn Almlid som leder, Kirsti Leirtrø fra Trondheim representerer eieren (Helse Midt-Norge) og Bjørg Henriksen fra Helse Sunnmøre i Volda representerer de ansatte.

Kolbjørn avsluttet den åpne delen av styremøtet med å oppfordre alle involverte om å holde hodet kaldt og hjertet varmt.

– Vi skal komme oss gjennom dette, fordi vi har ikke noe annet alternativ.

– Ny leder må ha «ren rygg»

På gangen i pausen holdt Almlid en improvisert pressekonferanse. Her sa han at den nye styrelederen må ha et samfunnspolitisk aspekt og erfaring fra styrearbeid.

– Han eller hun må kunne håndtere sykehussaken «når det bles, som det har gjort på Møre», som Almlid sier det til NRK.

– Det blir viktig å finne en person som har "ren rygg"; som IKKE må å bli oppfattet som en part, sier Almlid.

Siden den avgåtte styrelederen var eieroppnevnt, og ikke oppnevnt på vegne av de ansatte, kan den nye styrelederen hentes fra andre deler av landet.

Almlid sier at han ikke ser noen grunn til å utnevne en ny styreleder før styret har har hatt sitt foretaksmøte imed helseminsiteren 25. januar.

– Det kan hende at møtet gir oss premisser og rammer som må være med, sier Almlid.

Dersom du mener flere bør lese denne artikkelen, del den med dine venner:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Hva mener du om sykehusstriden? Skriv din SAKLIGE mening i kommentarfeltet.