NRK Meny
Normal

– Veldig gode nyheter for Forsvaret i Midt-Norge

Trøndelag ser ut til å være en av vinnerne etter at Forsvarssjefen la fram sine fagmilitære råd torsdag.

ørland

Forsvarssjefens forslag til framtidens Forsvar inneholder mange gode nyheter for Trøndelag.

Foto: Jan Terje Hellemsbakken/Ørland hovedflystasjon

Det tror sentrale aktører i Forsvaret i Trøndelag, etter at Forsvarssjefen torsdag la fram et forslag til framtidens Forsvar.

Viktigst er trolig at Værnes foreslås styrket som utdannings- og kompetansesenter, der Forsvarssjefen foreslår at:

  • Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås flyttes til Værnes.
  • Heimevernets befalskursutddanning (UB-utdanning) flyttes fra Porsanger til Værnes.
  • Befalsskolen og teknisk utdanning ved Kjevik flyttes til Værnes, for å danne et skolesenter sammen med Luftforsvarets flytaktiske skole, Seleksjonssenteret og Baseforsvarstaktisk skole.
  • KNM Harald Haarfagre på Madla vurderes lagt ned og rekruttutdanningen for Luftforsvaret vurderes overført til Værnes, i en felles rekruttskole med HV.

– Helt annet aktivitetsnivå

– Hvis forslaget blir som det ser ut nå, er dette veldig gode nyheter for hele Forsvaret i Midt-Norge. Det vil bli et helt annet aktivitetsnivå på Værnes og et stort løft for oss, sier oberst Ebbe Derås, distriktssjef for Trøndelag heimevernsdistrikt 12 (HV-12).

Han er glad for at basen på Værnes nå blir et satsningsområde for Forsvaret.

– Vi har gode forutsetninger for å drive med generell, militær trening.

Værnes får befalsutdanning

Distriktssjefen mener det er gode argumeter for å samle mer utdanning ved Værnes:

– Vi ligger veldig sentralt plassert, og har en nærhet til det tekniske miljøet i Trondheim, og kampflybasen på Ørland. Jeg tror det er et godt forslag å flytte utdanningen hit.

Derås er imidlertid litt bekymret over at det kan bli nedleggelser i Sjøheimevernet og at naboen i Midt-Norge, Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 (HV-11) også kan forsvinne.

HV-11 Setnesmoen i Rauma

HV-11 på Setnesmoen i Rauma kan bli nedlagt. Det blir en utfordring for 'naboen' på Værnes.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Her handler det ikke om at vi mister arbeidsplasser, men at evnen vår til å utføre oppdrag svekkes. Uten HV-11 får vi et langt større område som vi har ansvaret for. Forsvinner Sjøheimevernet blir det vanskeligere for oss å gjøre operasjoner langs kysten.

Han er klar på at det er en veldig spennende tid for hele Forsvaret.

– Det er en veldig krevende prosess som er foran oss, før Stortinget tar en endelig beslutning neste sommer.

Uendret for Ørland

Kampflybasen på Ørland blir uberørt av torsdagens forslag.

Aage Lyder Longva 2

Aage Lyder Longva og kampflybasen på Ørland blir ikke påvirket av torsdagens fagmilitære råd.

Foto: Sigrun Hofstad / NRK

– Vi kommer til å kjøre på videre og utvikle basen så godt vi kan for forsvaret. Dagens forslag fra Forsvarssjefen påvirker oss ikke noe særlig, sier sjefen for Ørland hovedflystasjon Aage Lyder Longva.