– Strømforsyninga i Trøndelag er presset

Når Statkraft avlyser planene om vindkraftutbygging på Fosen, så fører det til at Trøndelag mister tre terawatt-timer med strøm i året. Det tilsvarer Drammens strømforbruk hele tre ganger.

Øyvind Isachsen vindkraft

Øyvind Isachsen, som er administrerende direktør i vindkraftforeninga Norwea, støtter Statkrafts avgjørelse, men sier det er synd for Trøndelag.

Foto: Rune Karlsen/Frank May / NRK/NTB Scanpix

Tord Lien

Tord Lien sier at han selv er skuffet og overrasket over Statkrafts beslutning.

Foto: Morten Andersen

– Strømforsyningen i Trøndelag, med blant annet sin papirproduksjon, vil bli hardt presset, sier Øyvind Isachsen, som er administrerende direktør i vindkraftforeninga Norwea.

Han mener det er en rakrygget avgjørelse av Statkraft, men sier det vil få konsekvenser for Midt-Norge.

– Det er synd for Fosen. Det ville blitt en av de største investeringene i Fastlands-Norge noen gang. Det hadde blitt brukt omtrent 20 milliarder kroner til å sette opp og drifte vindparkene. Vi skal jo nå i gang med en omlegging til et mer fornybart samfunn, og da hadde dette vært et fantastisk skritt framover, sier Isachsen til NRK.

Ikke lønnsomt

Det var torsdag formiddag nyheten kom, om at Statkraft likevel ikke ønsker en vindkraftutbygging på Fosen og i Snillfjord i Trøndelag. Årsaken er at prosjektene ikke vil være lønnsomme.

– Myndighetene har bidratt med å legge forholdene til rette for utbygging av vindkraft, blant annet ved å forbedre avskrivningsreglene. Dessverre gjør markedsutviklingen at det likevel ikke er kommersielt forsvarlig å investere i disse prosjektene, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Dette betyr at Trøndelag, som allerede sliter med nok strømproduksjon, må se etter andre løsninger. Tall fra Statnett viser at Midt-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal) har et energiunderskudd på ca. 7 TWh (terawatt timer) i et normalår. 7 TWh tilsvarer et årlig forbruk på 400.000 eneboliger med et gjennomsnittlig forbruk på 20.000 kWh per år.

– Man har nødgasskraftverk stående i Trøndelag, og når dette skjer så må nok de forbli i Midt-Norge. Dette er et underskuddsområde som nå vil miste stor strømproduksjon, sier Isachsen i Norwea.

Raser mot Tord Lien

– Tord Lien er den største trusselen mot fornybarsatsingen i Norge. Den er nå i realiteten avblåst før den er kommet skikkelig i gang, sier SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Heikki Eidsvoll Holmås til NTB.

Holmås mener regjeringen og Tord Lien har unnlatt å sikre en minstepris på støtteordningene etter 2020, på tross av at kraftbransjen har påpekt usikkerheten.

Lien sier at han selv er skuffet og overrasket over Statkrafts beslutning. Han framholder at regjeringen har tilrettelagt for vindkraft gjennom bedre avskrivningsregler og harmonisering av regelverket i Norge og Sverige.

Vindmøller i solnedgang i Roan på Fosen

Vindparken på Bessakerfjellet i Roan er allerede utbygd, men nå dropper Statkraft å bygge ut flere vindmøller på Fosen og Snillfjord.

Foto: Linda Bjørgan / NRK