– Miljøkannibalisme i valgkampen

Skarpere fokus på miljøspørsmål i valgkampen kan føre til at de «grønne» partiene spiser hverandres velgere, tror valgforsker.

Valgkamp i Trondheim

De små partiene konkurrerer om samme velgergrunnlag. Valgforsker Anders Todal Jenssen mener dette kan føre til at ingen av dem kommer over sperregrensen.

Foto: Ella Berit Mathisen / NRK

I en valgkamp som stort sett har handlet om hvorvidt det er Erna eller Jens som skal ha hånden på rattet fremover, har miljøpolitikk seilet opp som et av kjernespørsmålene i det siste.

For i lørdagens utgave av Aftenposten, viser målinger at Miljøpartiet De Grønne seiler i medvind og ligger an til å få hele ni mandater inn på Stortinget.

Spiser hverandre

Anders Todal Jenssen

Professor i statsvitenskap ved NTNU, Anders Todal Jenssen.

Foto: NRK

– Miljøpartiet De Grønne har klart å løfte frem miljøpolitikken. Dette gjør at også SV blir grønnere i sine prioriteringer i valgkampen og vi får litt mer fokus på grønn politikk, sier valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU.

Den utviklingen kan føre til at ingen av partiene vil få innflytelse på hvordan Norge skal styres de neste fire årene.

– Fokuset på miljøpolitikk kan føre til at vi får en konkurranse om de grønne velgerne fra tre partier (SV, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, journ.anm.) og på valgdagen ender vi opp med at ingen av dem kommer over sperregrensen. Det blir grønn kannibalisme, de spiser hverandres velgergrunnlag, forklarer Todal Jenssen til NRK.

Vipper blokken

De små partiene kan få stor betydning når partiene skal finne seg samarbeidspartnere og dermed bestemme hvem som skal får styre. Valgforskeren er overbevist om at den sittende regjeringen ikke kommer til å fortsette.

– Vi kan få en diskusjon om Høyre skal regjere sammen Venstre og Kristelig Folkeparti, eller om de skal gå inn i et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet. Skal det første alternativet bli mulig, må både Venstre og KrF klare å komme seg over sperregrensen, sier Todal Jenssen til NRK.

Frykter ikke kannibalisme

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund

Foto: Kjell Herskedal / SCANPIX

Hos Naturvernforbundet ser de med glede på det økte fokuset på miljøpolitikk foran valget. Leder Lars Haltbrekken frykter ikke det valgforsker Todal Jenssen omtaler som grønn kannibalisme.

– Vi synes det er kjempebra at miljø har blitt en viktig del av valgkampen og vi oppfordre folk til å tenke miljø når de skal stemme. At det er flere å velge i er for så vidt også bra, sier Haltbrekken til NRK.

Haltbrekken jubler over at miljøspørsmålet har fått økt fokus i årets valgkamp.

– Miljø har blitt en viktigere del av valgkampen en på veldig lenge, og det er bra, sier Haltbrekken entusiastisk.

– Kjipt for SV

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande er leder i Venstre.

Foto: Bård Ek

Leder i Venstre, Trine Skei Grande, er ikke redd for å bli spist. Hun mener tvert imot at Miljøpartiet De Grønnes medgang gir ekstra vind i seilene til Venstre.

– Dette er nok mest kjipt for SV, som daler på målingene, mens vi går litt frem, sier Skei Grande til NRK.

Til tross for at både Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har grønn profil, er det mye som skiller partiene, mener politikeren.

– Vi frykter ikke Miljøpartiet De Grønne. Vi har forskjellig politikk og helt ulike løsninger, sier Skei Grande.

Regjeringsparti ut

I Aftenpostens måling, ligger regjeringspartiet SV under sperregrensen, mens KrF, Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne ligger alle over.

– Dette blir veldig spennende å se hvordan den grønne politikken og konkurransen om de grønne velgerne vil påvirke valgresultatet, sier Anders Todal Jenssen.