– Miljøhus kan være en helserisiko

Miljøvennlige hus er kjempepopulære og salget går unna. Men NTNU-forsker advarer mot passivhusene.

Passivhus Granåsen

NTNU-forsker frykter at fukt vil føre til dårlig inneklima i passivhus.

Foto: Heimdal Utbyggingsselskap A/S

I Granåsen like ved universitetsområdet Dragvoll i Trondheim blir det bygd 17 miljøvennlige hus. Så mange som 16 av dem er allerede solgt før byggingen har startet.

Jan Vilhelm Bakke

Førsteamanuensis og inneklimaekspert Jan Vilhelm Bakke er skeptisk til passivhus.

NTNU- forsker Jan Vilhelm Bakke er ikke like begeistret som kjøperne som strømmer til prosjekter over hele Norge.

– Husene er ikke er like enkle som de virker, sier han.

– Det er jo veldig flott at man vil spare energi på bygningsmassen, men man får jo en voldsom utvikling på teknologi på kort tid.

Frykter fukt

Passivhus er boliger som er bedre isolert enn vanlige hus, og resirkulerer varme slik at de blir mer energieffektive. Men god isolasjon kan også by på problemer, mener Bakke.

Han er førsteamanuensis ved institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU og
ekspert på inneklima. Han mener utviklingen går for fort og teknologien bak såkalte passivhus ikke er godt nok utviklet.

– Det er fortsatt ikke publisert data som viser at dette faktisk fungerer rent inneklimamessig og helsemessig for brukerne av bygningene, sier Bakke.

– Det største problemet vi frykter er at det skal være fare for fuktproblemer.

Fukten kan bli lukket inne i de godt isolerte passivhusene, og dermed skape fukt og råte, mener han.

– Det er trygt

Prosjektleder Terje Broli i Heimdal utbyggingsselskap mener dette er noe de har god kontroll på under konstruksjonen.

– Vi er veldig trygge på det vi gjør, vi har hele veien brukt Sintef. Passivhus baserer seg på kjent teknologi og kjente løsninger. Det er ikke noe risiko knyttet til det.

Han mener det finnes nok forskning til å bygge lavenergiboliger med godt inneklima, og frykter ikke fuktskader.

– Entrepenøren som skal gjøre tømmerarbeidet på det første feltet har allerede signalisert at de vil gå for en teltløsning for å være helt sikker. Man må ha fokus på at man ikke slipper inn fukt i bygningsmassene når man bygger, sier Broli.

– Det er ikke noe å bekymre seg for.

NTNU-professoren anbefaler likevel at folk gjør skikkelige undersøkelser før de flytter inn i miljøhus.

– Jeg tror det er fornuftig av dem å sette seg inn i teorien og teknologien bak passivhus. I tillegg bør man se på problemene man kan frykte og alle de kvalitetskravene man må ivareta når man kjøper et slikt hus, sier Bakke.

Byggestart for passivhusene i Granåsen er første mars.