Hopp til innhold

– Kvinner bør satse på hjortejakt

Kvinner som vil på jakt, bør droppe de gubbedominerte elglagene og heller lage egne tradisjoner, anbefaler direktøren i Statens Naturoppsyn.

Elgjakt skyteprøve

Hvert år er det rundt 100.000 nordmenn som tar den obligatoriske skyteprøven for storviltjakt. De aller fleste er eldre menn, og gjennomsnittsalderen er omtrent 46 år.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

– Kvinner har gjennom alle tider vært jegere, men det er veldig vanskelig, spesielt for de unge, å få innpass i et etablert jaktlag, sier Reidar Andersen.

– Elg for menn, hjort for damer

Men det er håp. For mens stadig eldre menn i godt etablerte jaktlag verner om elgutbyttet, er det behov for flere hjortejegere.

Det er en helt annen kvalitet på jegere nå i forhold til for 50-60 år siden, utfordringen er at de blir eldre og eldre, så at vi må prøve å sørge for at unge lettere får tilgang.

Reidar Andersen, direktør i Statens Naturoppsyn

Her demonstrerer Reidar Andersen hvordan han lokker fram elgen:

– Både rådyr og hjort øker i utbredelse, og det kan være enklere å få innpass her, sier Andersen.

Hjort

Hjortebestanden i Norge øker, og det er behov for flere jegere, mener Statens Naturoppsyn

Foto: NRK

Nordmenn liker jakt ...

Høsten er en skikkelig sankeperiode i norsk natur. Det bugner av bær og sopp, og det er også tid for jakt.

Det er i dag omtrent fem prosent av nordmenn som drar på jakt hver høst. I Europa er det bare finnene som er ivrigere på å komme seg ut i fjellet.

Vi får mellom 30 og 50 telefoner om rype hver dag nå

Reidar Andersen, direktør i Statens Naturoppsyn

– Det er viktig at vi har en aksept for jakt i befolkningen i Norge, sier Andersen.

I dag mener 75–80 prosent av nordmenn at jakt er en grei aktivitet.

– I andre europeiske land har folk et mer distansert forhold til jakt og sanking, og der er motstanden større, sier Andersen.

men liker ikke at man har glede av jakta

Men også nordmenn kan være negative til at folk skyter elg, hjort, ryper og rådyr.

– Hvis man sier at jegeren har glede av jakta, er det faktisk mindre aksept for at han eller hun gjør det, sier Andersen.

Han mener det er litt rart.

– Man er ikke en mislykket jeger selv om man ikke kommer hjem med noe i sekken, det kan likevel være en vellykket opplevelse, sier han.

Jegerne har blitt flinkere

Andersen er opptatt av at folk skal være positive til jakt i Norge. Han er bekymret over at mange er distansert fra det å høste siden man finner det man trenger i butikken.

Reidar Andersen

Reidar Andersen i Statens Naturoppsyn vil legge til rette for at yngre jegere og kvinner får mulighet til å jakte.

Foto: Statens Naturoppsyn

– Når folk ikke har et forhold til bærplukking, jakt og fiske kan det bli slik at man ikke skjønner hvorfor man skal «plage dyra ved å skyte på dem», sier han.

Derfor mener han det er enda viktigere enn før å jakte på en sikker og forsvarlig måte, som er akseptabel for samfunnet. Så selv om noen blir skadd i jaktulykker, er det ikke det som er den største risikoen for ivrige sopplukkere å ferdes i skogen i høst.

– Det er en helt annen kvalitet på jegere nå i forhold til for 50–60 år, både når det gjelder kunnskap, utstyr og avstand til det du skal skyte, sier han.

– Utfordringen er at de blir eldre og eldre, slik at vi må prøve å sørge for at unge lettere får tilgang til jakt, sier han.

Her kan du høre innslaget med jakteksperten i Norgesglasset i P1:

Får 50 rypetelefoner pr. dag

I år har det vært stort fokus på den lave rypebestanden landet rundt. Flere steder er også rypejakta avlyst. Statens Naturoppsyn merker at folk er bekymret.

– Vi har én person, Tonje, som tar imot alle telefonene. Hun får mellom 30 og 50 telefoner hver dag, sier Andersen.

Han mener likevel at det ikke er noen grunn til å bekymre seg, enda.

– Alle som driver med rypejakt vet at antallet varierer fra år til år, men det kan bli alvorlig hvis det viser seg at det er en nedadgående trend, sier Andersen.

Når vet vi det?

– Det vet vi allerede neste år, sier han.

Det de allerede vet er at jakt påvirker bestanden mer enn de trodde.

– Ja, jakten har betydelig innvirkning på bestanden, sier han.