– Kirkas ritualer skaper pengepress

Kirka må bli flinkere til å snakke om at ritualene de står for, som dåp, konfirmasjon og bryllup, fører til pengefester og sosialt press, mener prest Marianne Brekken.

Marianne Brekken

Prest i Sverresborg menighet, Marianne Brekken, synes det er vanskelig at dåp, konfirmasjon og bryllup er blitt en stor budsjettpost for norske familier.

Foto: Lise Sørensen / NRK

Ida Svean Koksvik

Ida Svean Koksvik (i midten) tror de som ikke får bunad til konfirmasjonen vil føle seg alene.

Foto: Lise Sørensen / NRK

Både dåp, bryllup og ikke minst konfirmasjon, har blitt en stor utgift for norske familier. Det skyldes blant annet forventninger til gavene.

– Det går i penger, og til jenter er det bunad. Det er nok noen som føler et press om å ha bunad siden alle andre har det, sier Ida Svean Koksvik som skal konfirmere seg til våren.

Vil ha kirka på banen

Det er nettopp denne type press knyttet til kirkas ritualer prest ved Sverresborg menighet i Trondheim, Marianne Brekken, synes kirka må snakke mer om – og gjøre noe med.

Hun har skrevet et innlegg på verdidebatt.no, og skal snakke med sine konfirmanter om dette neste gang de møtes.

– Jeg tenker det handler om en bevissthet om forbruk, og hvordan vi som fellesskap er mot hverandre. Kirka må være med å skape større aksept for ulike måter å ha feiring på, og ulike måter å få gaver på.

– Trenger vi virkelig så mange penger?

Samtidig som undervisningen for neste års konfirmanter nylig har startet, viser tall fra Nordea at vårens konfirmanter i snitt fikk 40.000 kroner hver – noe som er 7000 mer enn året før.

Karen Ratdal, Ida Svean Koksvik, Hanna Grankvist, Michael Knudsen, Fredrick Connely, Jarand Manum

Foran f.v. Karen Ratdal, Ida Svean Koksvik, Hanna Grankvist. Bak f.v. Michael Knudsen, Fredrick Connely, Jarand Manum.

Foto: Lise Sørensen / NRK

Også konfirmantene selv synes pengepresset rundt konfirmasjonen har tatt litt av.

– Det er jo barn, eller ungdommer, som konfirmerer seg. Trenger vi virkelig så mange penger? Hvis det blir sånn at det hele tiden blir gitt mer penger, vil det jo bli noen som ikke har råd til det, sier konfirmant Jarand Manum. Han får støtte av klassekameratene ved Sverresborg ungdomsskole.

Lettere å velge enkelt utenfor kirka

Det er ikke bare rundt konfirmasjonen kirka er med på å lage et sosialt press, ifølge Marianne Brekken.

Hun tror mange har forventninger om en stor fest i forbindelse med et kirkebryllup og dåp – og at det er lettere å velge en enkel fest hvis man har seremoniene utenfor kirka.

Marianne Brekken

Prest Marianne Brekken har sett at flere feirer bryllup med kurvfest den siste tiden.

Foto: Lise Sørensen / NRK

– Det er store dager i menneskets liv, og det er lange tradisjoner knyttet til kirkas ritualer. Vi må være med å vise et større bilde av det mangfoldet som allerede finnes, men som ikke så mange vet om.

Det er fortsatt mange måneder igjen til den store dagen for konfirmantene ved Sverresborg ungdomsskole. De har ikke merket det sosiale presset ennå, men vet at det er der.

– De fleste har mye penger og får penger. De som ikke har så mye penger, får ikke så mye penger og synes det er flaut. Jeg tror de føler presset, og ikke de har det så bra i tiden før konfirmasjonen, sier Karen Ratdal.