Schumann: – Jeg er en ny mann

Kjell Alrich Schumann sier han har vært gjennom en modningsprosess, og framsto som en angrende synder i retten da han forklarte seg i dag.

Kjell Alrich Schumann

Kjell Alrich Schumann drepte politimannen Arne Sigve Klungland under Nokas-ranet i 2004. Han har sonet ti år av dommen og ber nå om prøveløslatelse.

Foto: Alf Ove Hansen, Hansen, Alf Ove

– Jeg er en ny person nå, sa han da saken kom opp i Sør-Trøndelag tingrett.

– Et tilbakelagt stadium

Schumann begjærer seg prøveløslatt siden minstetiden på straffen hans nå har gått ut. Han er dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år for sin deltakelse i Nokas-ranet i Stavanger 5. april 2004, og soner i Trondheim fengsel.

Påtalemyndigheten mener gjentakelsesfaren er for stor og motsetter seg prøveløslatelse. Saken må dermed avgjøres av retten. Schumann framsto som angrende synder da han forklarte seg tirsdag.

– Det er voldsomt å få opplest dette i dag. Jeg har vært med på grusomme handlinger som jeg ikke har noen sympati for. Jeg er ikke stolt av det jeg har gjort. Men dette er et tilbakelagt stadium, sa Schumann.

47-åringen hevder de ti årene han nå har sonet i fengsel har vært et vendepunkt.

– Jeg har ingen intensjon eller interesse av å gjenta det som skjedde i Stavanger. Jeg har påført folk traumer, og det gjør noe med deg som menneske. Jeg har et annet ståsted nå, gjentok han flere ganger.

Ble trigget av penger

befaring nokas ankesak

Befaring under Nokas ankesak.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Schumann la ikke skjul på hva som var drivkraften for at han ble med på Nokas-ranet, da tingrettsdommer Bjørn Berg stilte spørsmål om hva som trigget ham.

– Mitt ønske var penger, og det var penger som drev meg til å være med på NOKAS-ranet. Jeg har også søkt lettvinte løsninger tidligere og har forsøkt å ta snarveier. Å få en stor porsjon penger var det eneste som betydde noe. Det var drivkraften da, ikke nå, framholdt han.

– Hadde du pengeproblemer på den tiden, ville dommer Berg vite.

– Jeg hadde et større behov for penger. Det jeg tjente strakk ikke til. Ved å gjøre dette ranet hadde jeg en illusjon om å nå et mål jeg hadde på det tidspunktet, som jeg i dag ser på en helt annen måte.

Hvis han nå får innvilget prøveløslatelse, tror ikke Schumann pengepress vil føre til problemer.

– Jeg føler at jeg kan håndtere det. Jeg vil etablere meg på nytt og vil lykkes uten å begå kriminalitet. Jeg vil tilbake til samfunnet og bevise at jeg har normal framtreden. Men jeg ser at det kan være utfordringer, samfunnet er bygd slik, sier Schumann.

– Modningsprosess

Schumann hevdet at han har vært gjennom en prosess, som gjør at han er en ny person. Han har dessuten tatt utdanning som tømrer i fengselet og har tilbud om jobb i nærområdet i Hedmark, der han kommer fra.

Han har også bolig i familiens gårdsbruk.

– Når ble du en ny person, spurte aktor, statsadvokat Tormod Haugnes ved Rogaland statsadvokatembeter.

Schumann viste til at han hadde vært gjennom en modningsprosess, men måtte svare benektende på aktors spørsmål om han i ettertid har gitt forklaringer om andre involverte i Nokas-ranet, eller opplysninger om hvor det er blitt av de 51 millionene som fortsatt er savnet etter ranet.

– Jeg har ikke hatt noen befatning med disse pengene, og vet ikke hvor de er blitt av, sa Schumann.

– Fare for gjentakelse

Påtalemyndigheten mener at det fortsatt er fare for at Schumann skal begå nye alvorlige straffbare handlinger dersom han løslates.

I sin innledning i retten viste statsadvokat Tormod Haugnes til at også kriminalomsorgen i Sør-Trøndelag har frarådet prøveløslatelse.

– Han ha sittet minstetiden på ti år av en dom på 16 år. Løslatelse er litt for tidlig, da vi tror det fortsatt er fare for at han kan begå alvorlig kriminalitet hvis han kommer ut, sier Haugnes til NRK.

Aktor mener det Schumann allerede har gjort taler for at 47-åringen ikke kan løslates nå.

– Handlingene hans viser at han ikke tar hensyn til andre mennesker. Han skyter mot politi, bankpersonell og andre uskyldige for å holde dem unna ranet.

En psykolog har foretatt en risikovurdering av Schumann, som legges fram i retten senere tirsdag. Schumann hadde flere alvorlige dommer før Nokas-dommen, blant annet for grovt ran.


SE INTERVJU MED AKTOR TORMOD HAUGNES:

Aktor Tormod Haugnes mener det er en fare for at Schumann kan begå nye straffbare handlinger.

Farlig for samfunnet?

Advokat Fredrik Schøne Brodwall, som representerer Schumann, viste til hva som var rettens utfordring: Å ta stilling til risikoen for at Schumann i framtiden kan begå alvorlig kriminalitet som kan true enkeltpersoner eller samfunnets sikkerhet.

Han viste til at det var dissens i Høyesterett i spørsmålet om Schumann skulle få forvaringsdom.

– Han begjærer seg prøveløslatt fordi han nå har sittet ti år i fengsel som er minstetiden. Vi mener det ikke foreligger en gjentakelsesfare som er vilkårene for at han fortsatt skal sitte fengsel, sier advokat Fredrik Schøne Brodwall, som forsvarer Schumann, til NRK.

Det var Schumann som under Nokas-ranet drepte politimannen Arne Sigve Klungland. Da saken ble behandlet i Stavanger tingrett, nektet Schumann for å ha vært med på ranet. Først da det ble hans tur til å forklare seg i lagmannsretten, tilsto han.

Det skjedde etter at en av de andre ranerne hadde pekt ham ut som Klunglands drapsmann.

Det er satt av to dager til rettssaken, som administreres av tingrettsdommer Bjørn Berg.

SE INTERVJU MED FORSVARER FREDRIK SCHØNE BRODWALL:

Forvareren mener Kjell Alrich Schumann ikke lenger er en fare for samfunnet.