NRK Meny
Normal

– Ingen nye bevis mot Birkeland

Arvid Birkeland har nå fått den endelige tiltalen fra brasiliansk påtalemyndighet, snart fire år etter at han ble arrestert, siktet for hvitvasking av penger og skatteunndragelse. Tiltalen innholder ingen nye anklagepunkt.

Arvid Birkeland
Foto: Privat

Tiltalen innholder ingen nye anklagepunkt.

– Dette er jo gode nyheter for meg, siden jeg kan bevise at alle pengene jeg investerte i Brasil er skattet og ført ut av Norge på lovlig vis, sier Birkeland til NRK Trøndelag.

Han er likevel fortsatt bekymret for hva resultatet kan bli. For det er usikkert om den endelige økonomiske rapporten fra Økokrim, som viser at pengene var lovlig tjent i Norge, blir tatt inn i saken mot ham.

Venter på dokument fra Økokrim

Etter Birkelands møte med Økokrim i januar, lovet Økokrim å sende brev til brasiliansk politi som skulle klargjøre saken hans.

Det er svært uvanlig at norsk politi sender slike brev til utenlandske samabeidsmyndigheter. Men siden førstestatsadvokat
Geir Kavlie i intervju med NRK Trøndelag har sagt at intet tyder på at Birkeland har hvitvasket penger
, ba Birkeland om at dette ble gjort klart også overfor Brasil.

Brevet ble sendt 16.februar stilet til dommeren i saken i Natal .Men siden dokumentet må gå tjenestevei gjennom systemet , er det ennå ikke kommet fram til dommeren.

Birkeland frykter at dommeren kan avgjøre saken før han får dokumentet fra Økokrim. For det er usikkert om den bare delvis oversatte endelige økonomiske rapporten er tatt inn i tiltalen. En tiltale som kan sende Birkeland i fengsel i mange år.

– Påstander uten bevis

I den endelige tiltalen knyttes Birkeland fortsatt til eiendomselskapet Blue Marlin Group(BMG), med hovedeier og også tiltalte Trygve Kristiansen fra Trondheim. Det var blant annet dette selskapet brasliansk politi slo til mot i mai 2007 i Operasjon Paradis:

Men Birkeland hadde ingenting med dette selskapet å gjøre. Han brukte pengene til å kjøpe sin egen restaurant " Tre aper" og leilighet til seg selv.

– Jeg har aldri solgt en eneste leilighet eller deltatt i BMG, noe det finst mange beviser og vitneutsagn for, sier Birkeland.

Den eneste forbindelsen hans til BMG var at selskapet en tid brukte et rom i huset der restauranten hans var- til kontor.

– Jeg har aldri mottatt en krone fra BMG, sier Birkeland som også avviser de gjentatte beskyldningene om forbindelser til "kriminelle organisasjoner" som det står i tiltalen. Brasiliansk politi samarbeidet med norsk politi fra 2006, blant annet etter oppslag i Dagens Næringsliv om at medlemmer av den pakistanske "B-gjengen" hadde etablert seg i Brasil og hvitvasket penger gjennom leilighetskjøp.

Dommeren avgjør

I Brasil er det to grader av tiltale, foreløpig og endelig.

Det er den endelige tiltalen Birkeland nå har fått og den brasilianske advokaten hans jobber nå med det første skriftlige tilsvaret til dommeren som etterhvert skal avgjøre saken.

Den norske stasborgeren Arvid Birkeland risikerer inntil sju års fengsel for å ha blitt dratt inn i en sak som i følge ham selv skyldes at Økokrim i april 2007 ikke sendte fullstendige og korrekte opplysinger om hans økonomiske situasjon til brasilianske myndigheter.

Han klaget saksbehandlingen inn for Sivilombudsmannen i mars 2009,men fortsatt har ikke Sivilombudsmannen avsluttet sitt arbeid.Video fra Trøndelag

Lørdagens forestilling ved Kystens arv regnet nesten bort
Foto: Tom Modell Alte
Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Promo folkemøte fra Kimen på Stjørdal