– Fornøyd med at det blir ro rundt NTE

Fylkestinget brukte nesten fire timer før det ble enighet om hvordan et av landets største kraftselskap, NTE, skal drives videre.

Fylkestinget

GRUPPEMØTER: Fylkestinget ble enige om veien videre for kraftselskapet NTE etter gruppemøter.

Foto: Per Ingvar Rognes

Før dagens møte demonstrerte fagbevegelsen mot salg av NTE.

For fylkesrådet innstilte før dagens møte om at NTE skulle få undersøke muligheten for nytt deleierskap i alle NTE Holding sine datterselskaper, også NTE Energi.

Torsdag ettermiddag vedtok et flertall av partiene på fylkestinget at NTE Energi skal holdes utenfor. Dette er selskapet som har ansvar for produksjon av vann – og vindkraft.

Ingen brems for NTE

Styreleder Bjørnar Skjevik i NTE er fornøyd med dagens vedtak i fylkestinget.

– Jeg synes det ble et bra vedtak. Det er en verdi i seg selv at det blir et bredt forlik rundt selskapet og at det blir ro. Vi har fått de styringssignal vi trenger og er godt fornøyd, sier Skjevik.

– Kan dette bli en brems for selskapet?

– Vi skal klare å leve med dette. Det finnes mange måter å finansiere prosjekter på. Dette vil ikke hindre at vi bygger ut ny fornybar energi, sier styrelederen.

Bjørnar Skjevik om vedtaket

Snudde

Klokka 15.30 ble det pause og gruppemøter i fylkestinget. Etter pausen gikk Aps Carl Sitter Gjeving på talerstolen og gjorde det klart at NTE Energi fortsatt skal eies 100 prosent av fylkeskommunen.

Flere ga ros til Ap for å få til et kompromiss med flere partier.

Trongfossen Namsskogan

ØNSKER NY KRAFTUTBYGGING: Et av flere nye vannkraftprosjekter som planlegges i NTE Energi i Namsskogan.

Foto: NRK

Advarte mot deleiere i NTE Energi

Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet var en av dem som på fylkestinget i Stjørdal advarte sterkt mot å slippe til deleiere i NTE Energi.

– NTE har betydelig løfteevne. Om de vil investere med andre selskaper for å få til vindkraft i Fosen og Ytre Namdal kan de gjøre det også i dag, det samme gjelder vannkraftinvesteringer. Men hvorfor er selskapet nødt til å gjøre dette gjennom å delprivatisere vannkrafta vi eier i Nord-Trøndelag fylkeskommune i dag, sa Gram fra talerstolen.