NRK Meny
Normal

– Det er flere useriøse malerfirma i Trondheim

Da Line Solberg og Jon Arne Kråkenes fikk inn et anbud på 55.000 kroner for en malerjobb, regnet de med at de fikk en malermester fordi prisen var såpass høy. Det fikk de ikke.

Maling av hus

Autoriserte malemestre i Trøndelag trekker seg ut av et privatmarked hvor svartmaling florerer.

Foto: Roald, Berit / NTB Scanpix

– Skjolder og flekker. Det ser ikke ut som en jobb som er utført av fagfolk, sier Line Solberg når hun ser på den jobben et malerfirma har gjort.

– De har heller ikke fuget ved listene i taket. Det er en jobb alle malemestere og fagfolk skal gjøre, legger Jon Arne Kråkenes til.

Autoriserte malemestre i Trøndelag trekker seg ut av et privatmarked hvor svartmaling florerer, og fagstandarder mangler. Enkelte firma har et spor av fortvilte huseiere etter seg.

Fikk en underleverandør

Solberg og Kråkenes fikk inn anbudet på 55.000 kroner av Heimdal Malerteam i Trondheim, men firmaet sendte heller en underleverandør og satte to utlendinger på jobben.

– Når dag fire kom og de nærmet seg slutten, så det ikke ut her. De hadde malt over fugene på kjøkkenet med brun maling, malt på benkeplata, sølt på gulvet og malt listene brune, sier Solberg.

Familien ga firmaet en sjanse til å rette opp feilene som ble gjort. Men heller ikke denne gangen ble resultatet bra.

– Etter det kom han vi var lovet i utgangspunktet. Han fikk delvis rettet opp noe, men det var langt ifra bra, sier Solberg.

– Ikke fagfolk

Malermester Dani Meland har vært på befaring hjemme hos familien. Han gir malerjobben strykkarakter.

– Vi avdekte blant annet et tak i gangen som skulle vært malt opp og fuget over taklister for å få bort skygger. Slik jeg vurderer det er det ikke malt i det hele tatt, i beste fall er det flikket litt på, sier Meland.

– Tror du de som har gjort jobben har vært fagfolk?

– Dette er ikke fagfolk i mine øyne. Dette kan være hvem som helst, sier Meland.

Han tror gjenoppretting av arbeidet vil koste rundt 70.000 kroner.

Heimdal Malerteams ledelse skriver i mail at «Vi ser ingen grunn til å stille opp på dette intervjuet».

Prosjektleder Eivind Troseth skriver at de aldri har utgitt seg for å være malemestre. De har heller ikke lovet fagarbeidere, verken skriftlig eller muntlig. De beklager at arbeidet ikke var godt nok, og at underleverandør ble hyret fordi de ikke fikk tid.

– På grensa til vandalisme

Solberg fått nok, etter en måned med malesøl og trusler om inkasso. De nektet å betale og truet med rettssak. Til slutt satt firmaet ned regningen til 5000 kroner.

– Så lenge markedet i Trondheim er slik det er og privatkunder tar kontakt med dem har de mulighet til å holde på slik. Folk blir redde, de betaler til slutt når de holder på slik. Det er dét vi har lyst til å sette en stopper for, sier Solberg.

Hun er heller ikke alene. NRK har vært i kontakt med flere kunder av dette firmaet, de sliter med de samme problemene.

Flere har følt seg tvunget for å betale et arbeid de på ingen måte er fornøyd med. Problemet er svært kjent i Trondheim Malemesterlaug, og stadig mer omfattende. De ber folk sjekke slike firma før de bestiller dem.

Jon Magne Rønsberg, styremedlem i Trondheim malemesterlaug ser mye tvilsomt arbeide fra mange bedrifter.

– Det er helt tydelig. Vi har sett så mye arbeid som nesten er flaut å se at folk har tatt betalt for. Det grenser til vandalisme, sier Rønsberg.

Heimdal Malerteam finnes ikke på Mesterbrev.no mesterregister. Derimot viser BizWeb at eier har vært involvert i 10 konkurser og en tvangsoppløsing. Underleverandøren var senest konkurs og nedlagt i 2014.