Arbeidspress blant fastleger: 3 av 10 har vurdert å forlate yrket

Et stort flertall blant norske fastleger opplever negativt stress og arbeidspress i løpet av arbeidsdagen. De mener jobben går på helsa løs, viser en undersøkelse blant over 1000 fastleger.

Fastleger vil slutte i yrket

Fastleger opplever et enormt arbeidspress, viser en fersk undersøkelse gjort av legene bak Trønderopprøret. Et stort flertall av fastlegene sier at de daglig kjenner på negativt stress, mens omtrent 60 prosent har vært inne på tanken om å forlate jobben.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Fastleger landet over får stadig flere arbeidsoppgaver. Resultatet? at nesten ingen søker fastlegestillinger, mens de som står i jobb vil slutte.

En gruppe fastleger har satt i gang Trønderopprøret for å bedre arbeidsvilkår for fastlegene over hele Norge. Som en del av opprøret har initiativtakerne sendt en spørreundersøkelse til alle de i overkant 4700 fastlegene i Norge. Omlag 1000 svarte.

Hele 28 prosent melder at de i løpet av siste halvår har vurdert å slutte i jobben på grunn av press. Omtrent like mange sier jobbet går utover helsa.

Krever to endringer

– Fra å være legevaktleger som tar akutte infeksjoner og så videre, er vi blitt helsekoordinatorer som holder helheten i et stadig mer fragmentert helsevesen. Dessverre bekrefter undersøkelsen at fastleger går med tanker om å forlate jobben, sier fastlege i Trondheim og medlem av Trønderopprøret, Tor Magne Johnsen.

Halvparten av de spurte fastlegene vil ikke stå i jobben om fem år dersom situasjonen ikke bedres.

I fjor slo fastleger dessuten alarm fordi skremmende få søker fastlegejobber. Kommuneoverlegen i Kristiansand sier de negative endringene kom brått.

– Vi levde greit i Kristiansand i mange år – helt frem til i fjor. Det er nesten som et oljeprisfall. Vi har store problemer med å få kvalifiserte søkere til hjemlene vi lyser ut. Fastlegeordningen kneler veldig sterkt, sier Dagfinn Horr.

Fastlege Johnsen fra Trondheim mener to tiltak er avgjørende for å snu fastlegekrisen:

– At antallet pasienter går fra 1500 til 1000 per fastlege, og at fastlegeordningen får flere helsekroner.

– Ikke tilpasset moderne mennesker

Ingvild Kjerkol (Ap), medlem i helse- og omsorgskomiteen, er krystallklar: Fastlegeordningen må få mer penger allerede i 2019-budsjettet.

– Hvis vi ikke styrker fastlegeordningen går problemet over til sykehusene. Da blir prislappen enda høyere. Å bruke mer penger på fastlegene i årene som kommer er en god investering, fastslår hun.

Kjerkol reagerer på at de fleste fastleger praktisk talt har en arbeidsdag igjen når de egentlig skal ta helg.

– Ingen moderne mennesker går inn i en slik tilværelse frivillig, sier Kjerkol.

Andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen, Sveinung Stensland (H), er enig i at myndighetene har hastverk med å bedre fastlegeordningen.

– Under tidspress henviser de mer til sykehus, tar flere prøver enn nødvendig og skriver trolig ut flere resepter. Det haster å gjøre noe – og vi gjør noe. Vi skal få til en god fastlegeordning i god dialog med legeforeningen, mener Steinsland.