Tusenvis av ruspasienter står på venteliste i Norge - samtidig legges rusinstitusjoner ned

Over 2500 mennesker i Norge venter på å få rusbehandling. Samtidig er 300 plasser og 16 rusinstitusjoner lagt ned de siste åtte årene.

Rusmisbruker

Rustilbudet i Norge er for dårlig, mener Rusfeltets Hovedorganisasjon. Det ønsker en forbedring.

Foto: Jon Eeg / Scanpix

Erling Pedersen

Leder for Fagrådet i Rusfeltets, Erling Pedersen, er bekymret over ventelistene for ruspasienter i Norge.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Situasjonen i dagens rusomsorg har forverret seg de siste årene. Ventelistene har blitt lengre og ventetiden har blitt lengre. Samtidig legges mange rusinstitusjoner ned og mørketallene er store.

Rusfeltets Hovedorganisasjon er bekymret og fortvilet.

– Vår tidligere regjering har sviktet ruspasientene i Norge. Når ventelistene øker og institusjoner forsvinner, har prioriteringen vært feil.

Det sier Erling Pedersen, som er leder for Fagrådet i Rusfeltets fellesorganisasjon.

– Det har vært ført en helt feil politikk de siste åtte årene. Nå håper jeg vår nye regjering vil snu på dette, sier han.

Ruspasienter venter lengst

Hvor lange ventelistene er kan være vanskelig å få et helt korrekt svar på, mener Pedersen. Han tror mørketallene er store.

– Mange forsvinner ut av ventelisten fordi det ikke orker å vente i et helt år. Det er også store mørketall fordi det er mange som står på andre ventelister som ikke blir registrert, hevder han.

– Man har ikke villet prioritere penger. Ruspasienter er de som venter lengts i Norge, noe som er forferdelig.

– De har sviktet ruspasientene

Pedersen er forferdet over hvor store disse tallene har blitt. En slik venteliste kan bety døden for disse pasientene før de noen gang får muligheten til å bli friske.

– Ruspasientene har det ikke bra i Norge. Når ventelistene øker og institusjoner forsvinner, har prioriteringen vært feil.

– Den siste statistikken vi har fått viser at ventetid på døgnbehandling er 90 dager. Det er verre enn det har vært før.

Norges nye regjering har lovet et løft i rusbehandlingstibudet i Norge. De har lovet over 200 nye plasser til ruspasienter. Nå ønsker organisasjonen et møte med landets nye helseminister, Bent Høie. Han ønsker svar på hva som kan gjøres.

– Vi har bedt om et møte med vår nye helseminister for å få orden på dette. Slik situasjonen er i dag, er den ikke holdbar.

Lange ventelister i Trøndelag

I Trøndelag er heller ikke dagens situasjon optimal. Over 100 pasienter i fylkene venter på behandlingsplass.

Samtidig har flere rusbehandlingssteder blitt lagt ned eller stoppet de siste årene. Blant annet Langørjan Gård, Kong Karl Johan Stifelse, Unge Mødre og sist Fossen Rusbehandling i Meråker som måtte permittere 25 ansatte sist uke.

– Vi tapte anbudet til Helse Nord, og dermed har vi ingen pasienter lengre, sier daglig leder på Fossen Rusbehandling, Inge Falstad.

Dermed står 32 sengeplasser tomme, et sted der pasienter kunne fått behandling.

– Det er en hel del ruspasienter som trenger plass, samtidig som mange institusjoner er lagt ned, sier han.

HELFO-institusjon

Kristine Tømmervik er fagsjef ved Lade Behandlingssenter.

Fagdirektør for rusbehandling i Midt-Norge, Kristin Tømmervik, ønsker bedre rusbehandling.

Foto: Tone Iversen / NRK

Falstad skulle gjerne sett at Fossen Rusbehandling fortsatt hadde vært i bruk.

– Vi vil gjerne fortsette virksomheten og håper ting kan forbedre seg.

Fossen Rusbehandling har også vært godkjent HELFO-institusjon. En ordning som gjør at pasienter som har ventet i for lang tid, kan få komme dit. Det skjer ikke.

– Avtalene vi inngår med rusinstitusjonene er rammeavtaler, ikke lovnad om å bruke dem, sier pressekontakt i HELFO, Ådne Berge, i en kort kommentar til NRK.

Ønsker forbedring

Fagdirektør for rusbehandling i Midt-Norge, Kristin Tømmervik, ønsker også å styrke rusbehandlingen i Norge.

– Vi trenger en bred satsning. Vi må se at vi har rusplasser som er godt tilgjengelig. Har man en krise, må de få hjelp fort. Vi må styrke både kvalitet og kapasitet.

Hun mener ventetiden har blit mindre de siste årene, men at det fortsatt kan bli bedre.

– Det er ikke sånn at en ventetid på null dager er det beste. Men at ventetiden burde blitt halvert, er noe vi ønsker.

Vil forbedre situasjonen

Bent Høie

Helseminister Bent Høie er misfornøyd med dagens ruspasienttilbud.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Landets nye helseminister Bent Høie (H), er enig i at dagens tilbud er for dårlig. Han vil ikke støtte Pedersens utsagn om at det er den Rødgrønne-regjeringens skyld.

– Ruspasientene er sviktet over lang tid, av alle politikere. Vi må ta ansvar for den situasjoen som er og løfte den.

– Situasjonen er ikke god nok for de rusavhengige. Verken behandling eller oppfølgingen er bra nok, sier Høie til NRK.

Regjeringen har allerede begynt planleggingen for å forbedre situasjonen.

– Vi ønsker å bruke den ledige kapasiteten som finnes. Samtidig jobber vi med en opptrappningsplan som skal bedre tilbudet til ruspasientene i landet.

– Vi ønsker å bruke mer private rustilbud for å få ned ventelistenen. Vi vil også prøve å få til fritt behandlingsvalg, så pasientene kan velge selv hvor de ønsker hjelp, sier Høie.