1,2 milliarder til Enova

Enova ble dagens vinner - dobler budsjettet for 2009

Enova logo
Foto: Enova

Det statlige energiforetaket Enova i Trondheim dobler budsjettet sitt som en følge av den statlige tiltakspakken.

Satser på fornybar energi

Enova får i regjeringens tiltakspakke 1,2 milliarder kroner ekstra for å styrke satsingen på miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon.

Enova dobler dermed budsjettet sitt som en følge av den statlige tiltakspakken. Enova i alt 3,2 milliarder på budsjettet sitt for i år. Rammen for tilskudd er dermed økt betydelig, noe som gir store muligheter for bedrifter som vil satse på mer effektiv energibruk.

I tillegg vil regjeringen ta et steg nærmere sitt månelandingsprosjekt, ved å øke statens andel av investeringene i et teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad. Bevilgningen økes med 962 millioner kroner mer enn en dobling av bevilgningen i statsbudsjettet.

Regjeringen understreker at bevilgningsbehovet for 2009 er usikkert, og at de i nær framtid vil komme tilbake til Stortinget med en egen proposisjon om teknologisenteret på Mongstad.

- Det er bra at regjeringen styrker satsingen på energieffektivisering og fornybar energi, sier administrerende direktør Steinar Bysveen i Energibedriftenes Landsforening (NBL).
Bysveen påpeker at Stortingets klimaforlik forutsetter betydelig utbygging av fornybar energi fram mot 2020, og at tiltakene i krisepakken ikke løser denne utfordringen.

- For å sikre næringslivet, nå og i fremtiden, er det viktig med en sikker energiforsyning og nye grønne arbeidsplasser. Vi håper at økte midler til industriell energieffektivisering kan sikre arbeidsplasser samtidig som det frigjør energi, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp). (©NTB)