- Norge bryter Barnekonvensjonen

En nybakt mor på Levanger fortviler over at barnefaren blir sendt ut av landet. Redd Barna mener Norge bryter FNs barnekonvensjon.

Video - Norge bryter Barnekonvensjonen

- Norge bryter Barnekonvensjonen

Hsa Hae Htoos spebarn

Faren til denne babyen skal sendes ut av Norge. - Brudd på Barnekonvensjonen, mener Redd Barna.

Foto: Kjetil Nesgård

Hsa Hae Htoo fra Burma er 22 år gammel og nybakt mamma. For ni dager siden ble ektemannen pågrepet hjemme i Levanger, han skal sendes ut av landet fordi han ikke har lovlig opphold i Norge.

– Jeg kan ikke bo alene med barnet, sier Hsa Hae.

450 barn har foreldre som skal kastes ut

Den 22 år gamle mammaen har grått i mange dager. Hun har oppholdstillatelse i Norge, og giftet seg med en mann som er asylsøker fra Irak for tre år siden.

Myndighetene mener barnefaren løy om alderen sin da han kom til Norge. Det regnes som et alvorlig lovbrudd, og nå sendes han ut av landet.

Mange barn i Norge har det på samme måte. Ferske tall fra UDI viser at 450 barn har en mamma eller pappa som skal kastes ut. Redd Barna mener Norge bryter internasjonale regler.

Janne Rånes

Janne Rånes i Redd Barna liker ikke utviklingen i norsk asylpolitikk.

Foto: Kjetil Nesgård

– I FNs barnekonvensjon står det veldig tydelig at barn har rett til god omsorg fra begge sine foreldre. Det å splitte familier på denne måten står i strid med disse sterke rettighetene som barn har, sier leder for Norgesprogrammet til Redd Barna, Janne Rånes.

- Ikke forbud mot utvisning

Men UDI er ikke enig i denne tolkningen Barnekonvensjonen.

– Det å bryte opp en familie er sårt for de som rammes, men det er ikke forbud i verken Barnekonvensjonen eller utlendingsloven mot å utvise i slike tilfeller. Det vi er pålagt å gjøre er å vurdere hensynet til barnet, sier direktør i Oppholdsavdelingen i UDI, Karl Erik Sjøholt.

Redd Barna reagerer på det de mener er en økende tendes de siste to årene fra myndighetenes side.

Redd barnerettighetene svekkes

Hsa Hae Htoo

Hsa Hae Htoo fra Burma fortviler over at ektemannen og faren til barnet sitt skal sendes ut av Norge.

Foto: Kjetil Nesgård

– Det ses i større og større grad bort fra gode i intensjoner i utlendingsloven. Istedet føres det en streng asylpolitisk linje. Vi er redd for at barnerettighetene svekkes som følge av dette.

Tilbake i Levanger er den nybakte mammaen fortvilt over at hennes ektemann og faren til barnet hennes skal sendes ut.

– Jeg synes norske myndigheter er strenge.