- En usolidarisk katastrofe

LO-lederen i Trondheim er ikke fornøyd med årets lønnsoppgjør. Arne Byrkjeflot mener at kravene deres ikke er innfridd i det hele tatt.

Arne Byrkjeflot

LO-leder i Trondheim, Arne Byrkjeflot

Foto: Hans H. Bjørstad

LO, YS og NHO kom kl. 5 i dag morges fram til en enighet om både AFP-ordningen (avtalefestet pensjon) og generelle lønnstillegg.

Men LO-leder i Trondheim, Arne Byrkjeflot, kaller AFP-forslaget en usolidarisk katastrofe, og hevder kravene fra LO ikke er innfridd.

Han er skuffet over LO-leder Roar Flåthen, og mener at han har gitt seg for raskt.

- Dette er verre enn jeg kunne tenke meg. Det blir 10 000 kroner ekstra i året for oss middelaldrende, men vi svikter den fremtidige generasjonen. De får ikke kompensert en eneste ting, og det er deres framtid i arbeidslivet det gjelder.

LO-leder Roar Flåthen har fortalt alle medier hvor fornøyd han er med avtalen, men fikk høre at lederen i Trondheim ikke deler hans gode humør i dag. Han mener at kravene til Byrkjeflot ikke er mulige å få innfridd etter pensjonsforliket.

- Jeg er forsåvidt ikke overrasket over reaksjonen til Byrkjeflot, men jeg mener at denne avtalen er så god, at denne må vi kunne si ja til. Men det er rett at det er fagforeningens medlemmer som til slutt bestemmer.

Byrkjeflot vil ikke si at kampen er over nå, og kan ikke garantere at det ikke blir streik. Han tror dette forslaget til en avtale vil bli stemt ned på uravstemningen. Han vil nå mobilisere kreftene i LO over hele landet.

- Her blir det en nei-kampanje. Vi er ikke klare til å legge oss på sofaen nå. Dette er noe vi har jobbet mye med, og da gir vi oss ikke så lett, sier han til NRK Trøndelag.Dette er avtalen mellom LO og NHO:

Det gis et generelt tillegg på 2 kroner per time, og et lavlønnstillegg på 3 kroner per time til alle som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Årslønnsveksten er regnet til å være om lag 5,6 prosent.

Når det gjelder pensjon, er partene enige om en ny AFP-ordning. Pensjonen som andel av lønn for dem som slutter i jobben ved fylte 62 år vil med forslaget gi i overkant av dagens nivå i 2010. For dem som jobber til de fyller 63 år og lenger, vil pensjonsnivået bli klart høyere enn i dagens ordning.

AFP blir en individuell rettighet, og det er den enkelte som selv skal bestemme om hun eller han vil gå av med AFP. Alle får AFP så lenge de har den nødvendige opptjeningen. Ordningen omfatter alle som jobber i bedrifter med tariffavtale innenfor ordningen.

Meklingsforslaget kompenserer dessuten levealdersjusteringen på varig basis til og med 1953-årskullet og delvis også for 1954-1962-årgangene.

Den nye AFP-ordningen forutsetter i en overgangsperiode penger fra staten utover det bidraget som myndighetene yter til dagens AFP-ordning. Regjeringen har i et brev bekreftet at den vil yte et slikt bidrag.

(NTB/NRK)