Hopp til innhold

Statnett vil framleis ha omstridd kraftleidning: – Grunngivinga byrjar å bli veldig tynn

Tidlegare i november bestemde Equinor at Wisting-feltet skulle utsetjast. Om kraftleidninga mellom Skaidi og Hammerfest verkeleg trengst etter avgjerda, det er mange usikre om. Statnett held fram utbygginga likevel.

Den nye 420 kv-linjen fra Balsfjord til Skaidi nærmer seg ferdig. Her kan man se linjen på Sennalandet.

Desse kraftleidningane kom opp våren 2022 og gjekk frå Balsfjord til Skaidi.

Foto: Allan Klo / NRK

Kraftlinja mellom Skaidi og Hammerfest er svært omstridd i Hammerfest. Planen er at ho skal elektrifisere LNG-anlegget på Melkøya.

Det var og snakk om at kraftleidninga skulle elektrifisere gassfeltet Wisting i Barentshavet, som var under utgreiing, men som no er utsett.

Akkurat no er den til behandling i Olje- og energidepartementet.

– Min klare tanke er at ei kraftleidning ikkje bør bli slik ho er planlagd. Den etableringa betyr ganske mykje for reindrifta vår. Den vil komme i omgåande kontakt med særs viktige område i vårt reinbeitedistrikt, seier Utsi.

Nils Mikkelsen Utsi

Leiar for reinbeitedistrikt 22, Nils Mikkelsen Utsi, vil helst ha sjøkabel. Då vil ikkje leidninga gå igjennom reinbeiteområde.

Foto: Allan Klo / NRK

Ønsket hans er sjøkabel, men det seier Statnett nei til. Det blir for dyrt.

– Argumentasjonen har vore elektrifisering av Wisting og den grunngivinga byrjar å bli veldig tynn sidan ho blir lagd på is. Då må også kraftlinja leggjast på is, seier leiar for reinbeitedistriktet, Nils Mikkelsen Utsi.

Les også Kraftlinje til milliarder ender i veikryss i Finnmark

Morten Hansen, byggeleder for den nye 420 kv-linjen mellom Balsfjord og Skaidi.

Viktigaste grunnen

Statnett seier at prosjektet held fram som planlagt.

– Vi ser at elektrifisering av Melkøya framleis er planlagd og det er den viktigaste grunnen til at dette prosjektet skal gjennomførast, seier pressevakt i Statnett, Christer Gilje.

Christer Gilje

Statnett ønskjer å byggje ut i aust- og vest-Finnmark.

Foto: Jarle Nyttingnes

Dersom Melkøya ikkje var aktuell hadde det vore ei anna sak, meiner dei.

– Elektrifisering av Melkøya treng mykje straum og er planlagd på ein slik måte at ein har behov for ei slik kraftleidning.

Kva dei skal bruke nettkapasiteten som var planlagd til Wisting til, veit dei ikkje enno.

– Vi har nettopp fått vite at avgjerda om Wisting er utsett og då må vi få litt tid på oss til å sjå på kva andre som har behov for nettkapasitet.

Les også Industrien ser mot nord: – Det flyter over med kraft

Per-Erik Ramstad i Alta Kraftlag.

Framleis behov

Dei har forståing for at det er ganske mange som vil ha ei snarleg avklaring om dei kan få tilknyting til straum eller ikkje.

– Det er veldig mange som planlegg i heile regionen å utvide slik at dei har behov for straum.

Den nye 420 kv-linjen fra Balsfjord til Skaidi nærmer seg ferdig. Her kan man se linjen langs E6 på Sennalandet.

Desse kraftleidningane kom opp våren 2022 og gjekk frå Balsfjord til Skaidi. No vil dei byggje vidare.

Foto: Allan Klo / NRK

Han peikar på at elektrifisering av Melkøya er utløysande for at leidningar blir bygd ut.

– Det er framleis behov for å byggje Skaidi – Hammerfest, avsluttar han.

Om innstillinga til Olje- og energidepartementet kjem i løpet av 2023 vil kraftlinja vere ferdig i 2028.

Les også Miljøkamp om ny kraftlinje på tvers av Finnmark

Hamnefjellet vindpark i Båtsfjord

Omstridd kraftleidning

Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Høgre i Hammerfest er samd om at det trengst ein kraftleidning frå Skaidi til Hammerfest sjølv om Wisting er utsett. Frp ønskjer linja velkomen, sjølv om dei ikkje er for elektrifisering av Melkøya.

– Viss det er slik at ein må bruke elektrisk kraft for å drive Wisting, så er vi positiv til det, seier Arne Myrseth, gruppeleiar Hammerfest Frp.

Arne Myrseth

Arne Myrseth i Frp i Hammerfest vil ha kraftleidning, men ikkje elektrifisering av anlegget på Melkøya.

Foto: Allan Klo / NRK

Dei er ikkje imot linja fordi dei innser at dei treng elektrisk kraft.

– Viss det ikkje ligg eit anna samfunnsmessig behov enn Melkøya, så treng ein ikkje å byggje ho.

Han nemner at det blir planlagd fleire store og kraftkrevjande næringar i Hammerfest kommune.

Ingrid Petrikke Olsen, gruppeleiar i Hammerfest SV, seier at dei har jobba med denne saka i lang tid og at dei er for kraftleidning fordi den får ned utsleppa.

Ingrid Petrikke Olsen

Ingrid Petrikke Olsen meiner det hastar å få på plass kraftleidning.

Foto: Allan Klo / NRK

– Vi har landa på at det er overvegande sterke argument for å gjennomføre elektrifisering, seier Ingrid Petrikke Olsen, gruppeleiar i Hammerfest Sv.

Les også Miljøversting vil elektrifisere Melkøya innen 2027

Gassturbin, Melkøya

Olje- og energidepartementet skriv i ein e-post til NRK:

«NVE tildelte i 2012 Statnett SF løyve til bygging og drift av ny 420 kV kraftleidning frå Balsfjord til Hammerfest. Vedtaket vart påslaget og i 2015 sikra Olje- og energidepartementet NVEs vedtak for strekningen Balsfjord-Skaidi, mens klagebehandlinga for Skaidi-Hammerfest vart utsett mens ein ventar på nærmare behovsvurderingar.

Behandlinga av Skaidi-Hammerfest vart teken opp igjen med bakgrunn i Equinor sin utgreiing av elektrifisering av Hammerfest LNG på Melkøya. NVE sende over oppdatert kunnskapsgrunnlag og innstilling til Olje- og energidepartementet tidlegare i år. Etter Statnett og NVEs vurdering vil elektrifisering av LNG-anlegget på Melkøya åleine gi behov for kapasitetsauke i Hammerfest. At Wisting-prosjektet er utsett, endrar ikkje denne vurderinga.

Ettersom saka nå ligg til behandling i Olje- og energidepartementet, ønskjer departementet ikkje å kommentere noko utover dette.»

Les også Reineier vil stoppe et av Nord-Norges største industriprosjekt