Hopp til innhold

Miljøversting vil elektrifisere Melkøya innen 2027

Siden 2008 har gassfabrikken på Melkøya sendt ut om lag 10 millioner tonn CO₂ rett opp i lufta. Innen 2026 skal elektrisk kraft erstatte de forurensende gassturbinene som forsyner anlegget med strøm.

Gassturbin, Melkøya

Equinors gasskraftverk på Melkøya er et av Norges største punktutslipp for CO₂. Siden Snøhvit-prosjektet startet høsten 2007, har 10 millioner tonn CO₂ gått ut i atmosfæren fra disse turbinene.

Foto: Allan Klo / NRK

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Statnett vedtok i forrige uke å videreføre en 420 kv kraftlinje fra Skaidi til Hammerfest i Vest-Finnmark.

Dette gjør at Equinor fortsetter planleggingen om å helelektrifisere gassanlegget på Melkøya. Prislapp: 4 milliarder kroner.

Hammerfest i vinterlys

Melkøya (i bakgrunnen) ligger like ved Hammerfest. Snøhvit-prosjektet har ført til store ringvirkninger samt tilførsel av arbeidsplasser både lokalt og regionalt.

Foto: Allan Klo / NRK

– Hammerfest LNG er et av Norges største punktutslipp av CO₂, og hovedhensikten med å elektrifisere Melkøya er jo å redusere utslippene på godt over 800.000 tonn CO₂ per år. For å sette dette i et annet perspektiv, utslippsreduksjonen representerer 400.000 fossilbiler, sier prosjektdirektør Kjetil Myklebust.

Snøhvit

Høsten 2007 ble det for første gang sendt naturgass fra Snøhvit-feltet i Norskehavet til Melkøya like ved Hammerfest. Den gang var det ikke kapasitet i Finnmark til å forsyne gassfabrikken med elektrisk kraft. Dermed måtte Equinor benytte gassturbiner som kraftkilde.

Kjetil Myklebust, Equinor

Kjetil Myklebust er prosjektdirektør for Equinors planer om å elektrifisere Melkøya.

Foto: Privat

Prosjektet er todelt. I tillegg til å erstatte gassturbinene med elektrisk kraftforsyning fra land, skal anlegget utvides til å kunne levere gass fram mot 2050.

Om alt går etter planen, vil Melkøya være elektrifisert innen midten av 2027.

– På Melkøya skal vi både tilføre nytt utstyr og modifisere noe av det eksisterende utstyret. I tillegg er prosjektet sesongavhengig på grunn av vinterforholdene. Vind og snø er et aspekt som kan skape utfordringer, understreker Myklebust.

Åpner for nye muligheter

En ny 420 kv linje gir Hammerfest kommune tilgang på tre ganger så mye kraft som det man har tilgang på i dag. Det åpner for flere muligheter, mener stortingsrepresentant Marianne Sivertsen Næss (Ap).

– Vi vet at det i årene som kommer vil dukke opp kraftkrevende industri i regionen. Oljefeltet Wisting er ett eksempel. Da er det viktig med infrastruktur på plass som bidrar til at også Finnmark kan bli en del av omstillingen som vi vet kommer, sier den tidligere ordføreren i Hammerfest.

Marianne Sivertsen Næss utenfor rådhuset i Hammerfest.

Stortingsrepresentant Marianne Sivertsen Næss (Ap) er tidligere ordfører i Hammerfest, og mener det haster med å komme i gang.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRk

Næss mener det haster med å komme i gang.

– Jeg ser fram til at Equinor gjør sin investeringsbeslutning. Verden har ikke tid til å vente, sier hun.

Miljøversting

Totalt slipper Norge ut 53 millioner tonn CO₂ i året. Oljeindustrien står for 13 millioner tonn, hvorav Equinor står for 9 millioner tonn.

I 2020 leverte Vista Analyse en rapport for Energi Norge som tar for seg konsekvensene av å elektrifisere norsk sokkel. Dette er et sentralt tiltak for å nå klimaforpliktelsene i Parisavtalen.

I rapporten fremgår det at dersom planene for elektrifisering og utslippskutt i olje- og gassnæringen gjennomføres, vil utslippskuttene tilsvare 5,4 millioner tonn CO₂ i 2030. Dette tilsvarer ti prosent av Norges samlede utslipp.

Klimamål

– Det er utrolig viktig å få gjort noe med utslippene fra anlegget på Melkøya. Det er et av de største utslippene vi har i Norge. Skal vi klare å nå våre klimamål er det klart at de utslippene må bort, sier Lars Haltbrekken, energi- og miljøpolitisk talsmann for SVs stortingsgruppe.

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV Trøndelag. Medlem av Energi og miljøkomiteen.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken er energi- og miljøpolitisk talsperson for SV.

– Om Equinor går over fra gassdrevet kraftforsyning til elektrisk kraft på Melkøya, vil likevel den samme gassen bli sendt til markedene for å brukes et annet sted. Sånn sett, har elektrifisering betydning i det lange løp?

– Det er klart at det har en betydning. Det er jo ikke slik at det oppstår et økt behov for gass i verken USA eller EU dersom Norge bruker mindre gass. Om Norge reduserer bruken av fossil gass, vil de globale utslippene gå ned, og mer gass vil bli liggende på havets bunn, slår Haltbrekken fast.

– Grønnvasking av petroleumsindustrien

Styremedlem i Grønn Ungdom i Troms og Finnmark, Victoria Sundt Garder, er uenig med Haltbrekken.

– Elektrifisering er noe som høres veldig bra ut, men jeg mener det er viktig å se på dette som mer enn kun utslippskutt.

– Elektrifiseringen vil egentlig bare forlenge levetiden på anlegget og gjøre det vanskelig å fase ut fossilt. Dette vil føre til en større produksjon som faktisk vil bidra til mer utslipp, sier 16-åringen fra Hammerfest.

Victoria Sundt Garder

Victoria Sundt Garder er styremedlem i Grønn Ungdom, Troms og Finnmark.

Foto: Christine Evjen / Grønn Ungdom

– Dette er de første stegene fra et oljeselskap som skal bidra til å få oppfylt Norges forpliktelser i forhold til Parisavtalen. Er ikke dette bra?

– Det er absolutt bra at vi skal kutte utslipp, men jeg mener at hovedproblemet med olje og gass i Norge ikke er utslipp fra produksjonen. Det er utslippene som kommer når vi forbrenner olje og gass som er problemet.

– Jeg er redd for at elektrifisering bidrar til en grønnvasking av petroleumssektoren, og at dette står i veien for en utfasing som jeg og mange andre så gjerne vil ha, sier Sundt Garder.

* I en tidligere versjon av saken ble Melkøya i et sitat omtalt som Norges største utslippspunkt. Det er fastlandets tredje største.