Hopp til innhold

Vurderer strengere tiltak for å beskytte befolkninga i Longyearbyen

Sysselmannen på Svalbard skal nå vurdere om det er behov for nye tiltak for å holde nærgående isbjørn unna bebyggelsen. Enkelte i Longyearbyen tar til orde for at bjørnene som gjentatte ganger kommer tilbake må avlives.

Longyearbyen

I Longyearbyen er det delte meninger om det må gjøres mer for å holde isbjørnen unna.

Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

– Det er veldig forståelig at det kommer reaksjoner nå om at man må ha strengere tiltak og mer overvåking rundt Longyearbyen etter den tragiske hendelsen, sier assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl.

Det har snart gått to døgn siden en mann ble angrepet og drept av en isbjørn mens han lå og sov i et telt på en campingplass like i nærheten av flyplassen i Longyearbyen.

Kort tid senere ble det også kjent at bjørnen som gikk til angrep var den samme den samme bjørnen som ble jaget bort fra Hiorthhamn tidligere i uka.

Sølvi Elvedahl, assisterende sysselmann

Sysselmannen erkjenner at noe må gjøres med isbjørnene som blir stadig mer nærgående.

Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Lokalbefolkninga er sterkt preget av hendelsen som nå har ført til diskusjon om strengere tiltak.

– Bør man senke terskelen for å skyte problembjørn?

– Det vil nok bli et tema. Vi er ikke kommet helt dit hvor vi vet helt hva vi skal gjøre. Det er ikke sikkert det er det som skal være løsninga. Det kan hende at det er andre løsninger som kan være aktuelle.

Den dreptes telt

Campingplassen hvor mannen ble drept av en isbjørn ligger rett ved flyplassen i Longyearbyen. Ingen har blitt drept av isbjørn der tidligere.

Foto: Line N. Ylvisåker / NRK

– Burde ta ut isbjørn

I dag brukes mest jaging for å holde isbjørn på avstand. Men blant innbyggerne i Longyearbyen er meningene delte om det også bør gjøres mer. Noen vil ha døgnkontinuerlig isbjørnvakt, mens andre tar til orde for å avlive samtlige bjørner som er nærgående.

Svein Jonny Albrigtsen har bodd på Svalbard i mange år og er en av dem som etterlyser strengere tiltak.

– Etter min mening burde det vært åpnet for jakt igjen og man burde ta ut de isbjørnene som kommer i nærheten av byen. Isbjørnene kommer igjen og igjen uansett hvor langt man frakter dem av gårde.

Men ikke alle er enig i det.

– Det er en del av samfunnet vårt, og vi må bare akseptere at vi bor i isbjørnens rike, sier Wolfgang Lempe.

Hendelsen natt til fredag har ikke ført til at han føler seg mer utrygg, og han mener det heller ikke er nødvendig med strengere tiltak.

– Hvis man følger de reglene som allerede er her på Svalbard, for eksempel at man tar med seg våpen utenfor bebyggelsen, går det bra. Og det finnes ikke noe som heter problembjørn, spørsmålet er heller hvor mange problemer vi lager for dem.

Svein Jonny Albrigtsen

Svein Jonny Albrigtsen bor i Longyearbyen. Han mener terskelen for å skyte isbjørn burde senkes.

Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

– Vanskelig avveining

Samtidig som isbjørnene har blitt mer nærgående de siste årene, har terskelen for å skyte isbjørn blitt høyere, ifølge isbjørnforsker ved Norsk Polarinstiutt, Jon Aars.

Fra 1999 til 2009 ble det avlivet 26 isbjørner i nødverge eller for at de var en sikkerhetsrisiko. Fra 2009 til 2019 ble det skutt 14, viser tall fra Sysselmannen.

Jon Aars

Isbjørnforsker ved Norsk Polarinstitutt, Jon Aars.

Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

– Mange mener at isbjørnene bør ha fortrinnsrett, at de bør vernes så godt man kan, og at det skal sitte langt inne å skyte problembjørn. Andre mener at sikkerheten til innbyggerne i Longyearbyen er det viktigste.

Han selv mener det er en vanskelig avveining.

– Jeg vet ikke om det finnes et objektivt, godt svar. Man må veie tingene opp mot hverandre, både sikkerhet for mennesker, men også at bjørnene skal ha et sted å leve her.

– En felles dugnad

Assisterende sysselmann, Sølvi Elvedahl, peker på at også innbyggerne må ta ansvar og forholdsregler.

– Vi må alle være med på en felles dugnad ved å ikke gjør det attraktivt for bjørnen å komme inn i bebyggelsesområdene, for eksempel ved å unngå å sette ut søppel og henge ut slakt og mat utenfor husene.

Etterforskninga av hendelsen natt til fredag pågår fortsatt.

– Vi har de siste dagene hatt mer enn nok med å håndtere det som har skjedd. Men vi må, i samarbeid med Norsk Polarinstitutt og lokalstyret, se på om det er tiltak man kan gjøre for å forbedre sikkerheten.