Vil beskytte reindrifta som en del av verdensarven

En gruppe forskere bak en ny reindriftsbok foreslår å føre den samiske reindrifta på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv.

Reindrift, reinflokk

Frp mener et UNESCO-vern for reindrifta blir å gå for langt i å verne den samiske kulturen. Fylkespolitiker Bengt Rune Strifedlt (Frp) frykter det blir vanskeligere for samfunnet å utvikle naturområdene for andre formål enn reindrift.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Forskerne og forfatterne av boka «Samisk reindrift, norske myter» mener den samiske reindrifta har et ufortjent dårlig rykte. For å bedre dette mener forskerne at UNESCO bør vurdere å gi reindrifta status som verdensarv.

– Reindrifta opprettholder en urfolkstradisjon med et avansert kunnskapsgrunnlag forankret i samisk språk, begrunnes det.

I et leserinnlegg i Dagbladet påpekes det at «samtidig som sauer og geiter gjerne betraktes som miljøhelter, blir reinsdyr nesten utelukkende tildelt skurkeroller i den norske offentligheten».

– Reindrifta blir sett på som en trussel, og ikke en berikelse for det norske kulturlandskapet, skrives det.

Særlig gjelder dette reinen på Finnmarksvidda. Ifølge forskerne dominerer forestillingen om at det er for dårlig beite og for mye rein på vidda. Forskerne mener dette har lite støtte i forskningen, og viser til klimavariasjoner og at beitene tar seg raskt inn igjen.

Laila Susanne Vars

Sametingspolitiker Laila Susanne Vars (Árja).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Spennende forslag

Sametingspolitiker Laila Susanne Vars (Árja), som er medlem i den norske UNESCO-kommisjonen, synes forslaget er spennende.

– Å bli en del av verdensarven er UNESCOs måte å synliggjøre hele verdens natur- og kulturarv. Man får særskilt beskyttelse og fokus, og det gir en viss status, sier hun.

Kun åtte steder i Norge er på UNESCOs liste i dag, blant annet Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke og helleristningene i Alta.

Blant de mest kjente stedene i verden er Taj Mahal, den kinesiske mur, Machu Picchu og Stonehenge.

Selv om verdensarven oftest forbindes med steder, er UNESCO ifølge Vars også opptatt av kultur.

– Reindrifta har bestått i tusenvis av år. Selv om tamreindrifta er ny, så har samene levd i pakt med rein i veldig lang tid. I dag er den truet av industriutvikling og press på samiske områder.

Bergen, Hordaland

Kun åtte steder i Norge er på UNESCOs liste i dag, blant annet Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke og helleristningene i Alta.

Foto: NTB scanpix

Advarer mot beskyttelse

Fylkespolitiker Bengt Rune Strifedlt (Frp) er opptatt av å ta vare på reindrifta, men mener status som verdensarv er å gå for langt.

Bengt Rune Strifeldt

Fylkespolitiker Bengt Rune Strifedlt (Frp).

Foto: Robin Mortensen / NRK

– Reindrifta er en viktig samfunnsbærer for den samiske kulturen, men å verne den på UNESCOs lista blir å ta det for langt. Den har en god nok beskyttelse i dagens lovverk, mener han.

Strifeldt frykter det skal bli vanskeligere å få til gruvedrift, og ser for seg problemer med vei- og kraftutbygging.

De siste årene har staten pålagt reineiere i Vest-Finnmark å redusere sine reinflokker for å tilpasse seg beitene på vidda.

– Det kan bli vanskeligere dersom reindrifta havner på verdensarvlista, sier Strifeldt.

Laila Susanne Vars tror ikke verdensarvstatus gir beskyttelse mot arealinngrep, og viser til at reindrifta allerede har vern blant annet gjennom Grunnloven og reindriftsloven.

– Men det kan bidra til å synliggjøre reindriftas behov mer, og at UNESCO drøfter hvordan kulturen skal videreføres, sier hun.