Byråd: – Bybanen vil ikke påvirke verdensarvstatusen

Den foreslåtte bybanetraseen over Bryggen vil ikke påvirke verdensarvstatusen, mener byråden for byutvikling i Bergen. Ekspertene er likevel skeptiske.

Anbefalar Bybane over Bryggen

BYBANE OVER BRYGGEN: Slik kan det se ut om byrådet går for traseen over Bryggen.

Foto: Norconsult

Filip Rygg

REEL HØRINGSRUNDE: Filip Rygg (KrF) vil ikke si hvilket traséforslag byrådet går for, for å få en skikkelig høringsrunde.

Foto: Mette Anthun / NRK

Bernt-Håvard Øyen

SKEPTISK: Bernt-Håvard Øyen i Stifltelsen Bryggen mener Bybanen truer verdensarvstatusen.

Foto: NRK
I dag går det 10.000 biler over Bryggen i døgnet, og 250 vogner istedenfor mange flere biler vil neppe på virke dette, sier Filip Rygg (KrF), byråd for byutvikling, klima om miljø.

I dag la byrådet frem konsekvensutredningen for utbygging av bybane mot Åsane. Anbefalingen fra fagetaten i kommunen er at Bybanen bør gå over Bryggen, som står på UNESCO si verdensarvliste.

Alternativet er kontroversielt, blant annet fordi mange frykter at bybanetraseen vil komme i konflikt med kulturminnene i hjertet av Bergen sentrum.

– Jeg er ganske skeptisk til at man kan føre en bybane over Bryggen uten å skade en verdenskulturarv. Ledningsnettet og mastene vil skape en veldig kontrast og være med på å ødelegge, tror leder for Det Hanseatiske Museum, Marianne L. Nielsen.

– Nedbygging av kulturikon

Stiftelsen Bryggen deler denne bekymringen. Direktør Bernt-Håvard Øyen mener bybane over Bryggen er et angrep på Bryggen som verdensarvsplass.

– Vi har verdensarvstatus og er en viktig plass for Bergen. Vi mener Bybanen blir en nedbygging av et viktig kulturikon. Dette truer verdsarvstatusen, sier han.

Les om traséforslagene her!

Bybanen over Bryggen

OVER BRYGGEN: Fagetaten anbefaler traseen som går over Bryggen.

Foto: Norconsult

Tre forslag

Det er tre traseforslag mellom Bergen sentrum og Vågsbotn i Åsane, som nå legges ut på høring. Denne rapporten skal på høring i seks uker. Høringsfristen er 26. april, deretter skal det hele legges fram for bystyret før sommeren i år.

Byrådsleder Monica Mæland har allerede uttrykt støtte til traséforslaget som går over Bryggen.

– Vi har ikke kommet med noen anbefaling fra byrådet i denne saken, men den faglige anbefalingen er at bybanen skal gå i dagen over Bryggen. Det er også det synet jeg tidligere har gitt uttrykk for, og det styrkes av denne rapporten, sier Mæland til NRK.no.

Røper ingenting

Likevel ville ikke Filip Rygg i dag si hvilken trasé byrådet går inn for.

– Som fagbyråd gleder jeg meg over å ha en solid faglig innstilling, mens vi nå er åpne for en grundig høringsrunde der vi også skal diskutere politisk. Byrådet har valgt å legge ut alle trasealternativene åpent slik at vi skal ha en reell høringsrunde, sier Rygg.

– Det hadde vært kjekt om vi kunne landet en tverrpolitisk løsning som kan stå seg etter neste kommunevalg, både lokalt og nasjonalt for at flest mulig skal kunne være med på dette, legger han til.

Les også: Konsulentrapport anbefaler at Bybanen går over verdensarven