Hopp til innhold

Kris fikk beskjed om enorm kø for psykologhjelp. I mellomtiden har han funnet et alternativ

I Tromsø er ventetidene for å snakke med en psykolog på ett til to år. – Det sier noe om behovet når pasienter velger å stå så lenge på venteliste, sier Norsk Psykologforening.

Kris Solvang

STYGGEN PÅ RYGGEN: Kris Solvang flyttet hjem til Ringvassøya da han sleit. Han har vært innom mange hjelpetilbud, men får stadig beskjed om at psykolog er best alternativ. Utfordringa er bare de lange køene.

Foto: Anja A. T. Brekke / NRK

– Da jeg ba om hjelp fikk jeg beskjed om at psykologtimer var mulig å få, men at ventetida var enormt lang.

Det sier Kris Dutte Solvang etter å ha bedt om å få prate med psykolog både i Tromsø og nabokommunen Karlsøy, der han kommer fra og bor i dag.

For ett år siden gikk 32-åringen på en skikkelig smell og skjønte at han trengte hjelp for å få det bedre. Da bodde han i Trondheim og ble henvist til en psykolog som skvisa ham inn i lunsjpausen sin.

Så flytta han hjem til Karlsøy og psykologhjelp uteble på grunn av lang kø.

– Der og da var det rein forbannelse og frustrasjon. Man lurer rett og slett på hva man skal gjøre og hvem som kan hjelpe deg. Og du vet at hjelpa er der, men samtidig er den så langt unna, sier Solvang.

Stort behov

Solvang er langt ifra alene om å vente på psykolog. I Nord-Norges største by kan du forvente å stå i kø i ett til to år før du får psykologtime hos en avtalespesialist.

– Det sier noe om behovet i befolkningen når pasienter selv velger å stå så lenge på venteliste fordi de ikke har et annet alternativ.

Det sier advokat i Norsk psykologforening, Heidi Roald.

Heidi Roald

UTFORDRING: – Vi utdanner masse psykologspesialister. Det er ikke mangel på spesialister, men det er klart at hvis rammevilkårene er bedre andre steder blir konkurransen hard, sier Heidi Roald i Norsk Psykologforening.

Foto: Psykologforeningen

Avtalespesialister er private psykologer som har avtaler med staten slik at tilbudet inngår i egenandelen. Når taket for egenandel er nådd, altså 2500 kroner, betaler ikke pasienter lengre for timene. Ordningen er en del av spesialisthelsetjenesten.

I regjeringsplattformen fra 2013 står det at regjeringen vil øke antall avtalespesialister. Helse- og sosialminister Bent Høie har bedt helseforetakene om å gjøre dette, men lite har blitt gjort, ifølge Roald.

– Det å sette pasienter som kvalifiserer til hjelp på en venteliste i ett til to år kan veldig fort bli ansett som uforsvarlig, sier hun.

Ønsker dobling av psykolog-avtaler

Konsekvensen er at pasienter som burde få hjelp, ikke får det. De må avvises. Her er det store forskjeller fra sted til sted, men ifølge Roald skjer det stadig vekk.

Tall fra Helsedirektoratet viser at 22 prosent av dem henvist til psykisk helsevern ble avvist i 2019.

– Da er det mange som heller ber om å stå på venteliste, men vi liker ikke de lange køene.

Roald mener at dette ikke handler om mangel på psykologspesialister, men hvor attraktiv jobben er og hvor mange slike avtalespesialister hvert helseforetak kan inngå avtale med.

Norsk Psykologforening mener antallet årsverk må dobles på landsbasis for at det skal monne.

– Det er en særlig viktig ordning fordi det er noe pasientene selv ønsker. I tillegg gir tilbudet mye pasientbehandling for pengene, sier Roald.

Fast bestemt på å få hjelp

Selv om Kris har det bedre nå er han fast bestemt på å stø i kø og vente på psykologtime, uansett hvor lang tid det måtte ta.

– Der står jeg og der blir jeg stående uansett hvor bra jeg føler at jeg har det. Jeg har ikke lyst til å gå på en smell igjen fordi jeg ikke gadd å ta tak i det der og da.

Kris Solvang

DELER RAUST: Kris Solvang forteller om livet og deler av sin frustrasjon med ukjente og kjente på sosiale medier. Noen ganger mer enn han egentlig komfortabel med, men han opplever at det hjelper.

Foto: Anja A. T. Brekke / NRK

I mellomtida har han funnet en løsning som har fått ham gjennom mange mørke dager. Han har samlet et nettverk av kjente og ukjente på plattformer som Facebook, YouTube og Snapchat.

– Det har vært et fandens år og jeg har satt ut sosiale antenner alle veier. Det tror jeg har vært en del av redninga for min det. Der har jeg delt min frustrasjon, også om ventetid for psykolog.

Han kjenner seg igjen i låta Styggen på Ryggen av OnklP: Hun ska'kke se meg når jeg er nedfor / Alle gardiner er der for å bli trukket for. Men det funker jo ikke, det verste man kan gjøre er å sitte inne med alt, helt alene, sier Kris.

– Start å søk om hjelp. Uansett om du må stå i kø, så stå i den køen. Det er jo det som er det største steget å faktisk tørre å be om hjelp.

Kris Solvang PC

INSISTERER PÅ PSYKOLOG: Kris Solvang unner ingen å bli sendt mellom spesialister og få høre at man enten er for syk, eller ikke syk nok.

Foto: Anja A. T. Brekke / NRK

Mener tilbudet har blitt bedre

– Vi kan aldri slå oss til ro og si at vi har gjort nok. Vi ønsker ikke at noen skal måtte vente så lenge som to år for å få nødvendig hjelp.

Det skriver statssekretær for Bent Høie, Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet, i en e-post til NRK.

Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær
Foto: Helse og omsorgsdepartementet

Vi er klar over at det er lange ventetider noen steder, men det er regjeringens klare mål å redusere ventetidene, skriver Bjerke.

Videre skriver hun at den gjennomsnittlige ventetiden i offentlig psykisk helsevern for voksne har gått ned med 10 dager siden 2013, fra 54 til 44 dager. Siden 2017 har det vært en nedgang på 2 dager.