Skal utvide byen med to millioner kvadratmeter

Hammerfest vokser i stadig større tempo, og nå haster det for kommunen å klargjøre tilstrekkelig med arealer for industrien.

Hammerfest

Hammerfest kommune vil hente inn private aktører med store økonomiske muskler til å utvikle områdene for dem. Ordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen, vil ikke avsløre hvem de er i samtaler med ennå.

Foto: Allan Klo

Kommunen med drøyt 10.000 innbyggere må gjøre uvanlige grep for å komme i mål.

– Noen av områdene vil peke seg ut for petroleumsaktører, men dette gjelder alle andre næringsvirksomheter, sier Plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen.

Han er kanskje en av de mest sentrale personene i Hammerfest kommune i dag, og i mange år framover. Plan- og utviklingssjefen trekker i trådene i det som er et av de største utbyggingsprosjektene i fylkets historie.

Nye næringer

Strømsnes

Det største prosjektet er tenkt på Strømsnes. Her skal det bygges havne- og industriarealer på 900.000 kvadratmeter.

Foto: Borealis arkitekter/Hammerfest kommune

På fire år skal Hammerfest klargjøre og utvide landområdene innenfor kommunegrensene med ufattelige 2 millioner kvadratmeter.

– Vi planlegger næringsareal til mange forskejllige formål. Noe som ligner på dette, har vi ikke gjort tidligere, sier han.

– Hvilke utfordringer får dere?

– Det er store utfordringer og veldig sammensatt. Det er mye logistikk i å samkjøre planene. Vi jobber også med flyplass, omkjøringsvei og areal til bolig, men jeg synes vi klarer oss bra, sier han.

900.000 kvm til industri

Prosjektet i Hammerfest

Prosjekt

Ferdigstilles

Cirka areal

Polarbase

2015

300.000 m2

Leirvika

2016

50.000 m2

Rossmolla/Meland

2016

200.000 m2

Rypklubben

2016

130.000 m2

Strømsnes

2018

900.000 m2

Flyplass Grøtnes

2018

300.000 m2

Området på Strømsnes, 9 kilometer fra Hammerfest, er det mest ambisiøse prosjektet. Her skal 900.000 kvadratmeter klargjøres for industribygg og gedigne kaianlegg.

Noen kilometer unna skal 300.000 kvadratmeter klargjøres for den nye flyplassen, et arbeid som gjøres sammen med nabokommunen Kvalsund.

Den totale prislappen på de mange prosjektene er foreløpig ukjent, men vil uansett havne på flere milliarder, ifølge Edvardsen.

Skal ikke låne penger

Alf R. Jakobsen

Hammerfest-ordfører, Alf E. Jakobsen, vil leie ut areal til selskap som vil utvikle områdene raskt.

Foto: MArte Lindi

For å komme i mål, både fysisk og økonomisk, må Hammerfest ty til ekstern hjelp.

– Vi bruker tid på å sjekke ut jussen slik at vi vet dette er holdbart, sier ordfører Alf E. Jakobsen

Hammerfest har i dag en lånegjeld på drøye 3,2 milliarder inkludert langsiktige pensjonsforpliktelser, noe som gjør at selv en petroleumskommune må ty til hjelp.

For når kommunen utvider arealene, skjer det uten å ta opp lån.

– Vi ser at vi har stor lånegjeld og ønsker å konsentrere oppgavene våre i investering i barnehage, skole og andre oppgaver som er kommunens primæroppgave. Så setter vi bort slik at vi ikke må låne kapital til utvikling av nærings og industriareal.

– Men dere mister ikke da råderetten over arealene?

– Nei, det gjør vi ikke. Vi skal leie bort arealene til kapital som ønsker å utvikle områdene rast. Men vi skal også utvikle noe av arealet på vanlig, kommunal måte, sier Jakobsen.

Har aktører med på laget

Så langt har Hammerfest kommune ikke fått på plass de nødvendige avtalene, men det dreier seg om å hente inn private aktører med store økonomiske muskler.

– Det har jeg ikke lyst til å si noe om foreløpig. Men vi har aktører som er i stand til å gjennomføre store løft, sier ordføreren.