Utfordring at barn bryter aldersgrensene på sosiale medier

Snapchat, Instagram og Facebook har en aldersgrense på 13 år. Likevel er dette de mest populære sosiale mediene for barn under 13.

Sosiale medier

Facebook, Instagram og Snapchat er de mest populære sosiale mediene blant norske barn, selv om aldersgrensen er 13 år for å bruke dem.

Foto: Petter Strøm / NRK

Angeline Katrin Guilcapin Andersen

Angeline Katrin Guilcapin Andersen (12) skal få Facebook når hun fyller 13 år.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Jeg bruker ingen sosiale medier, fordi jeg er for ung, sier 12 år gamle Angeline Katrin Guilcapin Andersen.

De fleste i klassen hennes på Tromstun ungdomsskole bruker sosiale medier. Blant norske barn er det Snapchat, Instagram og Facebook som er de mest populære. Selv om aldersgrensen for disse er 13 år.

– Vi mener barna kan møte på utfordringer de ikke klarer å håndtere på sosiale medier. Derfor synes vi det er greit å følge reglene. Det gir blant annet barna tid til å modnes litt, sier mamma Janne Marlen Andersen.

Politiets anbefaling

Kenneth Helberg

Kenneth Helberg i politiet mener det kan være utfordrende å la barn under 13 få tilgang til sosiale medier.

– Aldersgrensene er satt for en grunn, så vi anbefaler foreldre å følge disse grensene, sier Kenneth Helberg i politiet i Tromsø.

– Sosiale medier er i utgangspunktet en fin ting, men det kan fort bli misbrukt. Og når det skjer, kan det være veldig skummelt, sier han videre.

I likhet med de fleste andre politidistriktene i landet har politiet i Troms hatt flere saker som omhandler overgrep og mobbing på nett.

Skolen får utfordringer

Grete Ollila

Rektor på Storelva skole, Grete Ollila, sier at de jobber hardt for å forebygge og håndtere mobbing blant elevene.

Foto: Petter Strøm / NRK

Rektor på Storelva skole i Tromsø, Grete Ollila, forteller at skolene får utfordringer når barn får bruke sosiale medier de er for unge til å bruke.

– Vi kan ikke bestemme hvilke applikasjoner barna får bruke, men det er et dilemma at de som blir mobbet på privaten har lavere trivsel på skolen. Derfor er dette et av mange områder som krever godt samarbeid mellom skolen og foreldrene, og en gjensidig forståelse for hverandres situasjon, sier hun, og understreker at de opplever at de fleste foreldrene er nøye med at barna ikke har tilgang til spill eller sosiale medier som ikke er beregnet for dem.

Politiet i Tromsø har et litt annet inntrykk. Da har sluttet å dra rundt på foreldremøter for å informere om hvilke utfordringer barna kan møte på nett.

– Foreldrene engasjerer seg nok ikke nok, slik vi ser det. Vi kunne ha mellom 10 og 50 personer til stedet på et foreldremøte hvor det potensielt kunne være flere hundre i salen, sier Anita Hermandsen, leder for U18-gruppa i politiet.

De mener heller det er bedre at skolene jevnlig diskuterer nettvett med barna selv.

– Det kan bli for usikkert å bare bruke foreldrene, ettersom de er så forskjellige. Noen bryr seg og er veldig engasjerte, mens andre ikke er det, sier Hermandsen.

Og dersom foreldre skal la barna bruke sosiale medier, selv om de er for unge, mener Kenneth Helberg i politiet at foreldrene spiller en viktig rolle.

– Det finnes barn under 13 som kan ta riktige valg på nett, men det krever basiskunnskaper hjemmefra, sier han.