Hopp til innhold

Uenige med staten: – Da har du tredje verdenskrig!

Staten vil ende opp med å bryte Svalbard-traktaten dersom de griper inn, mener advokat. Ekspert avviser påstanden blankt.

Privat eiendom på Svalbard

IKKE ADGANG: Næringsminister Cecilie Myrseth sier at den privateide eiendommen ikke kan selges uten samtykke fra norske myndigheter.

Foto: Kulspits

Aktieselskabet Kulspids har den siste private eiendommen på Svalbard, «Søre Fagerfjord», til salgs. Eiendommen ligger i Sør-Spitsbergen nasjonalpark.

Men de kan ikke selge uten samtykke fra norske myndigheter, mener næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Noe som vekker sterke reaksjoner fra advokat Per Kyllingstad, som bistår selskapet i salget av den 60 kvadratkilometer store eiendommen.

– Det er ikke noen begrensninger i salget av aksjer. Dette har blitt gjort i mer enn 100 år, hvilket departementet er godt kjent med, sier han.

Selv hevder han at de har dokumentasjon fra departementet, som bekrefter at de er kjent med dette.

Oslo 20190109. Advokat Per Kyllingstad. Foto: Terje Bendiksby / NTB

SELGER: Advokat Per Kyllingstad bistår selger i salget.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Les også Næringsdepartementet mener eiendom på Svalbard ikke kan selges

Arbeiderpartiets landsstyremøte 080424

Uenighet

Næringsdepartementet har heftelse på eiendommen det er snakk om.

«Forhandlinger om salg eller annen disposisjonsrett av feltene, f.eks. pantsettelse, må ikke innledes uten Handelsdepartementets uttrykkelige samtykke», heter det i heftelsen, som NRK har sett.

Heftelsen, som Myrseth mener hindrer selskapet i å innlede forhandlinger om eiendommen, stammer fra 1919.

Staten fikk i 2021, etter krav fra Kulspids om sletting av klausulene i 2007, medhold av Borgarting lagmannsrett i at samtykkeklausulen er en heftelse som «skal hvile på eiendommen for alltid»

Heftelse Søre Fagerfjord

Næringsdepartementet får støtte fra advokat i Elden Advokatfirma, Arnt Angell.

– Det eneste man kan gjøre er å selge aksjer i selskapet, men det vil alltid være et norsk aksjeselskap, sier han.

I 2016 bistod han i det private salget av Austre Adventfjord på Svalbard. Staten kjøpte til slutt eiendommen for 300 millioner kroner.

Les også Staten kjøper privat Svalbard-eiendom

Austre Adventfjord på Svalbard

Likebehandling

Advokat Kyllingstad er krystallklar på at alle som er tilsluttet Svalbardtraktaten skal likebehandles.

– Likebehandling er grunnpilaren, og det er hele basisen for Norges posisjon på Svalbard.

Kyllingstad mener Norge ikke kan pålegge begrensninger på annen eiendom som diskriminerer sammenliknet med Norge og Russland.

– Norge har bosetting, kull-utvinning, flyplass, havneområder, turisme, forskning og satellittstasjoner. Russerne driver på med akkurat det samme.

Han er tydelig på at man ikke kan påføre en tredjepart et strengere regelverk.

– Tenk deg også dersom Norge skulle begynne å oppstille krav på russisk eiendom, som begrenser russernes virksomhet på eget land der oppe, da har du tredje verdenskrig!

Brudd på Svalbardtraktaten?

Advokat Angell mener staten ikke vil bryte Svalbardtraktaten ved å kreve samtykke ved salg av eiendommen.

– Slik jeg ser det, så er det vanskelig å se at det er et brudd på Svalbard-traktaten i seg selv.

Advokat Arnt Angell

Advokat Arnt Angell i Elden Advokatfirma.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Andreas Østhagen opplyser at det i traktaten fremkommer at alle har rett til lik adgang, og det skal ikke forekomme diskriminering i forhold til aktiviteter som jakt, fiske og gruvedrift.

– Det er overhodet ikke noe i traktaten som omtaler kjøp og salg av eiendom, sier han.

Han understreker at enhver kjøper og selger må forholde seg til det gjeldende norske regelverket, som også gjelder borgere på fastlandet.

– Det er en misforståelse at det gjelder andre regler på Svalbard enn i Norge.

Andreas Østhagen

EKSPERT: Seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Andreas Østhagen.

Foto: Aslaug Elisabeth Høgsæt Aarsæther / NRK

Videre stiller han spørsmål ved hvilken artikkel Kyllingstad mener brytes i traktaten.

– Traktaten handler hovedsakelig om økonomisk aktivitet, og har to formål: hovedformålet er hvem som har suverenitet over Svalbard, og det andre er å beskytte de økonomiske rettighetene til borgere fra andre land enn Norge.

NRK har forspurt dokumentasjon fra Kyllingstad, men har ikke fått dette. Han ønsker heller ikke å oppgi årstall for dokumentasjonen, utover at det er snakk om «flere dokumentasjoner».

Les også Kvinne fra Russland eier store deler av giganteiendom på Svalbard

Kuldspids selger eiendom Svalbard

Staten ville kjøpe

Selskapet, hvor en tidligere russisk statsborger er største eier, vil selge til høystbydende. Selskapet har satt en prislapp på 300 millioner euro, om lag 3,5 milliarder norske kroner.

Kyllingstad sier det hele tiden har vært selgers intensjon å selge selskapet på det åpne markedet.

– Prisnivået er etablert på basis av konkrete diskusjoner selgerne har hatt med seriøse og potensielle kjøpere, sier han.

Eiendommen i Austre Adventfjord ble solgt til 300 millioner kroner. Langt unna prisen Kulspids nå krever for sin eiendom. I tillegg til å ligge lenger unna Longyearbyen enn Austre Adventfjord, ligger Søre Fagerfjord i en nasjonalpark.

Austre Adventfjord på Svalbard

Austre Adventfjord utenfor Longyearbyen. Eiendommen i nærheten av Longyearbyen er på 218 kvadratkilometer, like stort som arealet av Bærum kommune

Dette fører til at det verken er tillatt å søke etter mineraler eller drive gruvedrift i området, ei heller bygge noe.

– Det er vanskelig å se at noen kan utfordre det vernet med hell.

Angell påpeker at det er vanskelig å prissette slike eiendommer.

– Jeg vil nok bli overrasket om det er noen som betaler 3,5 milliarder.

Myrseth bekreftet tirsdag at departementet var i forhandler om kjøp av eiendommen våren 2019.

– Staten kom med et tilbud, som etter vårt syn var sjenerøst, gitt at eiendommen ikke har noen verdi for bruksformål. Tilbudet ble ikke akseptert, da eier syntes å ha forventninger om helt andre beløp, sa hun.

Les også Den siste private eiendommen på Svalbard er til salgs

Søre Fagerfjord

– På vakt

Kyllingstad har til Dagbladet uttalt at Kina er en reell kjøper av eiendommen.

Han ønsker ikke å gå inn i detaljer i salgsprosessen, men bekrefter at de har tilbudt noen aktører å kjøpe selskapet.

– Den norske staten har fått tilbud om å kjøpe selskapet. Det samme gjelder også noen Nato-land, sier han.

Oslo 20190109. Advokat Per Kyllingstad. Foto: Terje Bendiksby / NTB

SELGER: Advokat Per Kyllingstad bistår selger i salget.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Argumentasjonen i forhold til Kina er kanskje litt overdrevet, mener seniorforsker Østhagen.

– Den bakenforliggende trusselen er nok ikke så stor som det fremstår fra Kyllingstads uttalelser.

Han mener det er helt naturlig at selger vil forsøke å få norske myndigheter til å strekke seg langt for eiendommen.

– Jeg antar norske myndigheter er på vakt for å sikre seg makt over disse eiendommene.

Østhagen er krystallklar på en ting:

– Dette viser at Svalbard har blitt strategisk mye viktigere.

Les også Forsvarsministeren om Putins atomvåpenrasling: – Alvorlig

Inauguration of Russian President Vladimir Putin

Les også Mener Norge må «ligge lavt» og ikke la seg provosere av russiske minnemarkeringer

Seiersdagen1