Hopp til innhold

Næringsdepartementet mener eiendom på Svalbard ikke kan selges

Departementet kom med tilbud om kjøp av eiendommen. Tilbudet ble ikke godkjent, bekrefter næringsministeren til NRK.

Arbeiderpartiets landsstyremøte 080424

Næringsminister Cecilie Myrseth sier at den privateide eiendommen ikke kan selges uten samtykke fra norske myndigheter.

Foto: William Jobling / NRK

Eierne av den private eiendommen Søre Fagerfjord på Svalbard kan ikke selge eiendommen uten samtykke fra norske myndigheter.

Det forteller næringsminister Cecilie Myrseth til NRK.

Selskapet Kulspids ønsker 300 millioner euro for salget. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er koblet inn i saken.

Myrseth sier det er en heftelse på eiendommen, som gjør at den uansett ikke kan selges.

– Det er heller ikke adgang til å innlede forhandlinger om eiendommen. Dette med bakgrunn i en heftelse som er tinglyst på eiendommen, sier hun.

Heftelsen stammer fra en avtale med staten i 1919, og ble tinglyst 13 år senere. I 2007 fikk eieren uriktig slettet heftelsen fra grunnboken, noe departementet fikk rettet opp i 2020, opplyser Myrseth. Dette ble stadfestet av Borgarting lagmannsrett i 2021.

Eiendommen ligger i Sør-Spitsbergen nasjonalpark.

Les også Den siste private eiendommen på Svalbard er til salgs

Søre Fagerfjord

Kom med tilbud

Hun opplyser at departementet tidligere har vært i kontakt med selskapet om salg av eiendommen, og at de høsten 2018 mottok henvendelse om kjøp av den. Våren 2019 var det forhandlinger mellom departementet og selger, uten at det førte frem.

– Staten kom med et tilbud, som etter vårt syn var sjenerøst, gitt at eiendommen ikke har noen verdi for bruksformål, sier Myrseth, før hun fortsetter:

– Tilbudet ble ikke akseptert, da eier syntes å ha forventninger om helt andre beløp. For tiden pågår det ingen forhandlinger mellom partene, men Nærings- og fiskeridepartementet har signalisert at vi innenfor realistiske rammer når som helst er villige til å ta opp igjen kontakten.

Departementet forvalter i dag det meste av grunnen på Svalbard. I alt eier staten 99,5 prosent av all grunn der.

Les også Kvinne fra Russland eier store deler av giganteiendom på Svalbard

Kuldspids selger eiendom Svalbard

Restriksjoner

Myrseth opplyser at området er underlagt «svært strenge» restriksjoner, og at ingen form for forstyrrelser av naturmiljøet eller inngrep i landskapet er lov.

– Det inkluderer oppføring av bygninger og anlegg av enhver art, uansett om de er fast forbundet med grunnen eller ikke, bergverksdrift, boring etter olje og drift av oljekilder. Forskriften stenger også for enhver form for motorferdsel, sier Myrseth.

Oslo 20190109. Advokat Per Kyllingstad. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Advokat Per Kyllingstad representerer selskapet Kulspids i salget av eiendommen.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Ingen begrensninger i salget

Advokat Per Kyllingstad, som representerer Kulspids i salget av eiendommen, mener det ikke er noen begrensninger i salget av aksjer i selskapet.

– Dersom departementet skulle mene at det foreligger noen reelle heftelser her så gjelder det for eiendommen som sådan og ikke selskapets aksjonærer eller aksjene. Departementet er dog vel kjent med at det ikke ligger noen realitet bak heftelsen du nevner, og at det gjelder et låneforhold som for lengst er bortfalt, sier han til NRK.

Kyllingstad mener det ikke er tvil om at man kan selge aksjene i selskapet, hvor en kvinne, som er tidligere russisk statsborger, eier 50,2 prosent av selskapet.

– Det har vært kjøpt og solgt aksjer i dette selskapet gjennom mer enn 100 år, hvilket departementet er godt kjent med. Dette har vi også skriftlig fra departementet.

NRK har forspurt dokumentasjon fra Kyllingstad, men har ikke fått dette.

Det aller meste av Svalbard er fredet.

Sist gang staten kjøpte en privat eid eiendom på Svalbard var Austre Adventsfjord i 2016. Den kostet staten 300 millioner kroner.

Utenom fire store eiendommer som den russiske staten eier via egne gruveselskaper, kontrollerer nå Norge det aller meste av Svalbard.

Nå er den siste private eiendommen på Svalbard til salgs. Den ligger sør på Svalbard og eierne har bedt om over 300 millioner Euro. Dette tilsvarer 3,5 milliarder kroner.