Hopp til innhold

Usikker framtid for den nærgående kjendis-isbjørnen «Frost»

Isbjørnbinna «Frost» er blitt en kjent hunbjørn i naturdokumentarer, men for enkelte på Svalbard har hun blitt en problembjørn.

Isbjørnen "Frost" «Isbjørn N23992» med barn.

Isbjørnbinnen har blitt en problembjørn som jevnlig kommer tett på mennesker. Tre av hennes barn har blitt skutt etter å ha gått inn i telt.

Foto: Asgeir Helgestad

– En bjørn som ofte går innenfor planområdet til en by, og har barn som blir tatt livet av fordi de har en oppsøkende adferd, er uholdbart.

Det sier leder i lokalstyret i Longyearbyen, Arild Olsen. Han beskriver «Frost» som en problembjørn.

– Det er min plikt å si ifra når befolkningen i Longyearbyen føler seg ubekvem med et stort rovdyr som går i planområdet.

Navnet til binna er egentlig «Isbjørn N23992», men mange kaller henne for «Frost».

Selv om hun har vært med i flere naturdokumentarer verden over, har flere på Svalbard fått binna litt nærmere enn det som er bekvemt.

Flere hytter har vært hjemsøkt og rasert. Så langt i år skal hun ha vært inne i åtte til ti hytter på Svalbard.

I tillegg har tre av hennes unger blitt avlivet etter å ha gått inn i telt. I 2020 døde en nederlandsk turist som følge av et slikt angrep.

Arild Olsen, longyearbyen lokalstyre

Arild Olsen er leder i lokalstyre i Longyearbyen.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Olsen mener det kun er et tidsspørsmål før noe skjer med binna, som kan få uheldige følger for enten mennesker eller henne selv.

Lederen i lokalstyret i Longyearbyen har ikke et klart svar på hva det er som bør gjøres.

Men han trekker frem at en løsningen kan være å bedøve bjørnen og så flytte den til et sted hvor det er vanskelig for henne å komme tilbake til Longyearbyen.

Det var Svalbardposten som omtalte isbjørnbinna først. Der kommer det frem at Olsen mener hun bør avlives.

– Jeg har enda ikke sagt, eller mener at, hun ikke har livets rett. Jeg påpeker bare at det meste er forsøkt, så om andre har en metode som fungerer, så er det til det beste for alle, sier Olsen til NRK.

Les også Isbjørner forstyrres døgnet rundt av turister. Nå er det startet politietterforskning

Kongsfjorden Isbjørn

– Helt feil å skylde på bjørnen

Filmskaper Asgeir Helgestad reagerer kraftig på utsagnet til Olsen i Svalbardposten.

Helgestad filmet binnene i 2013. I 2018 kom filmen «Queen Without Land», som viser konsekvensene av issmeltinga i Arktis, ut.

– Jeg tenker at det er helt feil, og at man må sette inn andre tiltak før man går til et slikt skritt, sier filmskaperen.

Isbjørnen "Frost" «Isbjørn N23992» med barn.
Foto: Asgeir Helgestad

Helgestad er klar over at det ikke er lett å avlære den nærgående binna, men mener det er menneskenes skyld at den kommer så nært.

En av årsakene er at slakteavfall fra reinsdyrjakten ligger igjen i terrenget, sier han.

– Det blir helt feil å skylde på bjørnen og si at hun er en kriminelt dårlig mor. Hun lærer jo. Det er jo vi som gir hun grunn til å lære de dårlige kunnskapene bort til ungene sine.

Filmskaperen mener at en løsning på problemet kan være å stramme inn på den lokale reinsdyr- og seljakten.

Les også Ante fred og ingen fare da denne isbjørnen banket på ruta

Isbjørnbesøk Hopen, Svalbard

Ingenting er bestemt

Lars Fause, sysselmesteren på Svalbard, er klar på at det tas løpenede vurderinger om «Frost» og andre bjørner som nærmer seg bebyggelse.

– Vi ser på saken og er klar til å sette i gang tiltak på kort varsel, om det skulle bli behov for det. Det vil ikke bli verken unnlatt eller foretatt avliving uten en solid faglig forankring, sier Fause.

Førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause

Lars Fause er sysselmesteren på Svalbard.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Og selv om isbjørnbinna har fått et navn på folkemunne, så påvirker ikke dette avgjørelser de tar om fremtiden til isbjørnene i området.

– I min rolle har man ikke følelser. Man treffer vedtak utav ren objektiv tenking og det som da er riktig ut ifra en helhetsvurderingen. Vi skal gjøre det som er mest korrekt til enhver tid.

Les også Hun godkjente avliving av isbjørn. Fikk melding om at hun selv burde vært skutt

Kjerstin Askholt

Bestanden påvirkes ikke

En av dem som kommer med råd til Sysselmesteren er isbjørnforsker Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt.

Aars sier at rådene de gir er knyttet til hvordan de ikke skal oppmuntre isbjørnene til å gjøre noe som de ikke vil at den skal gjøre.

Jon Aars, Norsk Polarinstitutt

Jon Aars er isbjørnforsker ved Norsk Polarinstitutt.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Forskeren sier at binnas familie er så vant med folk at det er større risiko for at hendelser kan oppstå.

– Men om denne moren er noe spesielt farlig, vet jeg ikke. Hun har jo klart å holde seg unna i større grad.

Likevel mener forskeren at det nok er for seint å endre bjørnens adferd.

Skulle man avlive «Frost», så ville ikke dette påvirke bestanden betydelig, sier han.

– Det har ikke noe å si for selve bestanden om det tas ut to til fire bjørn i året.

– Så bestanden er sterk nok til at man kan avlive problembjørner?

– Ja.

Les også Mener isbjørn kan være utryddet på Svalbard om 50 år

Isbjørn