Hopp til innhold

Dan har blitt oppsagt fra gruva 20 ganger – snart legges den siste ned

Norges siste kullgruve lever på lånt tid. Det skaper en usikker hverdag for de som jobber her. – Det blir vanskelig å finne en næring som kan erstatte gruvedrifta, sier svalbardekspert.

Dan Andre Danielsen, gruvearbeider i gruve 7 på Svalbard

Dan André Danielsen sier det er herlig å jobbe innerst i en gruvetunnel, uten mobildekning og helt for seg selv inne i fjellet. Men etter sommeren 2025 er det slutt, for da legges etter planen Gruve 7 ned for godt.

Foto: Dan Henrik Klausen

– Det er veldig godt samhold blant oss som jobber her, sier Dan André Danielsen (30).

Klokken har bikket 07:30, men gruvearbeiderne på Svalbard har vært på jobb i over en time allerede.

De gjør seg klar til en støvete dag innerst i gruve 7, langt inne i et fjell ruvende over Longyearbyen.

Gruvearbeidere Dan Andre Danielsen og Egil Nikolai Hagen i gruve 7 på Svalbard

Gruvearbeiderne gjør seg klar til å kjøre inn i stuffen innerst i gruvetunnelen.

Foto: Dan Henrik Klausen

Norges siste kullgruve ligger på Svalbard og er under avvikling.

Selv om gruve 7 lever på lånt tid, finnes det unge som har valgt å satse på en karriere her som gruvearbeider.

En av de er Egil Nikolai Hagen (20). Han har bodd på Svalbard hele livet, og har alltid drømt om å jobbe i gruva.

Etter treårig lærlingtid på videregående fikk han drømmen oppfylt.

– Det er jo en utrolig stilig jobb. Å være med på denne historien som snart er slutt, sier Hagen.

Veien opp til gruve 7 på Svalbard

Veien opp til Gruve 7 på Svalbard.

Foto: Dan Henrik Klausen

Over 100 års gruvehistorie går mot slutten

Store Norske Spitsbergen Kulkompani har driftet totalt 15 gruver på Svalbard siden 1916. Verden skal over til fornybar energi, og kullkraftverk er blant de energiformene med høyest klimagassutslipp.

Dermed har det vært en viktig del av norsk klimapolitikk å fase ut denne energiformen.

Statue av gruvearbeider i Longyearbyen

«Gruvearbeideren» er en skulptur av Tore Bjørn Skjølsvik. Statuen ligger midt i Longyearbyen, og ble reist utenfor bygget der gruvearbeiderne skiftet til arbeidsklærne i gamle dager. I dag er bygget et kjøpesenter.

Foto: Dan Henrik Klausen

Nå gjenstår bare Gruve 7. Den leverer årlig om lag 30.000 tonn kull til kraftverket i Longyearbyen.

Et femtitalls personer jobber i næringa nå, men før gruvene ble nedlagt en etter en, var Store Norske sine gruver hjørnesteinsbedriften på øygruppa.

De siste gruvearbeiderne

Gruvearbeidere Dan Andre Danielsen og Egil Nikolai Hagen i gruve 7 på Svalbard

Dan André Danielsen og Egil Nikolai Hagen jobber som gruvearbeidere på Svalbard. I 2008 var 440 personer sysselsatt innen gruvedrift her, nå er det om lag 50 igjen.

Foto: Dan Henrik Klausen

– Man blir ganske skitten, det er litt støv. Når man blir småsvett, klistrer støvet seg til huden i tillegg.

Slik beskriver Egil Nikolai Hagen de karakteristiske sotfargede fjesene til gruvearbeidere etter en arbeidsdag gravende etter kull.

Etter krigen i Ukraina brøt ut fikk verden behov for mer kull, og dermed fikk Gruve 7 forlenge drifta i to år til.

Les også: Krigen i Ukraina har ført til skyhøye priser på kull. Nå forlenges gruvedriften på Svalbard

Gruve 7 på Svalbard
Gruve 7 på Svalbard

Dermed lever de siste gruvearbeiderne på lånt tid. Egil Nikolais kollega Dan Andre Danielsen, har fått mange oppsigelser gjennom sin tolv år lange karriere:

– Det må være godt over 20 ganger siden jeg begynte i 2011. De fleste kom på rappen i perioden mellom 2014-2016, så har jeg fått oppsigelser etterfulgt av nye perioder om hverandre siden.

Likevel blir Danielsen i denne unike jobben.

Gruvearbeidere Dan Andre Danielsen og Egil Nikolai Hagen i gruve 7 på Svalbard

Danielsen og Hagen jobber i stummende mørke og jevn temperatur hele året, i stuffen helt innerst i gruva.

Foto: Dan Henrik Klausen

På en vanlig arbeidsdag kjører de fra Longyearbyen opp til gruva grytidlig på morgenen. Når de kommer til stuffa, innerst i gruva, jobber de med ulike maskiner for å produsere kull.

Hagen beskriver en helt spesiell følelse å jobbe i det stummende mørket som alltid holder en jevn, kjølig temperatur – uavhengig av naturkreftene utenfor, som kan være brutale på øygruppa vinterstid.

– Selve gruva og denne typen arbeid holder meg igjen. Når du først trives her, så trives du godt. Det er herlig. Du er for deg selv inne i fjellet. Ingen dekning, ingen som kommer og forstyrrer deg, sier Danielsen.

Gruvearbeidere Dan Andre Danielsen og Egil Nikolai Hagen i gruve 7 på Svalbard

Gruvearbeider Danielsen og Hagen håper det er de selv som må levere oppsigelsen den dagen de eventuelt skulle ønske å slutte i jobben, og ikke at den kommer fra Store Norske. Men etter all sannsynlighet blir de sagt opp fra 2025.

Foto: Dan Henrik Klausen

Venter på oppsigelsen

Danielsen har vært i Gruve 7 fast siden 2016, og den siste oppsigelsen har enda ikke kommet.

– Jeg håper at det er jeg selv som leverer den, denne gangen.

Heller ikke kollega Hagen har mottatt noen oppsigelse.

Egil Nikolai Hagen, gruvearbeider i gruve 7 på Svalbard

Egil Nikolai Hagen har alltid bodd på Svalbard og drømte som liten om å jobbe i gruva. Den drømmen ble oppfylt, men snart er livet i gruva på Svalbard slutt.

Foto: Dan Henrik Klausen

Med spørsmål om hvordan framtida hans ser ut svarer han at akkurat nå er det frem til sommeren 2025 som gjelder.

– Det er jo andre gangen det skal bli lagt ned på de fire årene jeg har vært her, så vi får se, sier han.

Ser du andre muligheter når kulldrifta eventuelt blir lagt ned?

– Ikke akkurat innen fjell- og bergverksfaget, nei. Men jeg tror nok at når jeg er ferdig i gruve 7 så er jeg ferdig på Svalbard. Jeg kan ikke se for meg å finne ny jobb her i en slik situasjon. Da har jeg mer lyst på jobb på fastlandet, sier Hagen.

Han ser for seg at han vil kunne finne seg en jobb på land innen anlegg, tunnelbygging eller gruveredningskorpset dersom livet som gruvearbeider på Svalbard tar endelig slutt i 2025.

Veien opp til Gruve 7 på Svalbard

Gruve 7 ligger på sørsiden av Adventdalen, mellom Bolterdalen og Foxdalen, omtrent en times kjøretur fra Longyearbyen. Fjellet over kalles Gruve 7-fjellet.

Foto: Dan Henrik Klausen

Ny svalbardmelding blir avgjørende

Mange svalbardianere er spent frem mot neste år. For da kommer en viktig avklaring fra norske myndigheter om den strategisk viktige øygruppa beliggende mellom 74° og 81° nord. Nemlig den nye Svalbardmeldinga.

Svalbard er i en omstillingsfase, og det knyttes stor spenning til hva som blir regjeringas politikk på Svalbard. Skal det satses mer på turisme? Hvordan skal man forholde seg til store land som kommer nærmere og nærmere Norges nærområder i Arktis?

Les også: Fremskynder ny svalbardmelding: – Det har skjedd store endringer i verden

Helikopter Polarsyssel
Helikopter Polarsyssel

Torbjørn Pedersen er professor og forsker på sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene ved Nord Universitet. Han peker på flere grunner til at mange er spente:

– Jeg pleier å si at kanskje den største sikkerhetspolitiske utfordringa som Norge står ovenfor er at det sies og menes så mye rart om svalbardtraktaten, om suverenitet og rettsforhold på Svalbard.

Han sier det har vært viktig norsk politikk å ha nordmenn fastboende på øya for å understreke og klargjøre suverenitet.

Et mer internasjonalt samfunn endrer øygruppa

Gruvearbeider Egil Nikolai Hagen beskriver oppveksten på øya langt mot nord som fin og trygg, hvor han har visst hvem alle er. Dette har etter hans syn endret seg – nå treffer han oftere på folk han ikke kjenner på Svalbard.

Han får støtte fra professor Pedersen.

Torbjørn Pedersen, professor og forsker på sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene.

Torbjørn Pedersen er professor og Svalbardekspert. Han sier at Svalbard er i ferd med å utvikle seg til et internasjonalt samfunn hvor sesongarbeidsplasser blir vanligere. Han tror det er en av grunnene til at regjeringen ønsker å styrke norsk tilstedeværelse og gjør det nødvendig med en fornyet Svalbardmelding.

Foto: Nord universitet

– Longyearbyen har utvikla seg på egentlig ganske kort tid fra en norsk samfunn til en internasjonal landsby. Sånn sett virker jo Longyearbyen mot sin opprinnelige hensikt, for dette internasjonale preget er jo ikke helt uproblematisk.

Han mener det internasjonale miljøet kan forsterke misforståelsene rundt suverenitet og myndighetsforhold, snarere enn å dempe dem.

At flere oppfatter dette som et internasjonalt samfunn, mener professoren er å gå i litt feil retning fra den opprinnelige Svalbardpolitikken.

– Hvis det er én seigliva myte som myndighetene ønsker å komme til livs, så er det den om at Svalbard har en slags internasjonal folkerettslig status, sier Pedersen.

Les også: Etter 33 år i gruva er det over: – Et eventyr er slutt

Per-Magne Pedersen
Per-Magne Pedersen

Han synes det er vanskelig å spekulere i hva den nye Svalbardmeldinga vil inneholde.

Men han tror Regjeringa ønsker å rydde litt opp i de overordna målene de har hatt for svalbardpolitikken siden 80-tallet:

Nemlig å hevde suverenitet, sørge for at Svalbardtraktaten opprettholdes, bevare ro og stabilitet, bevare villmark og opprettholde norske samfunn.

Les også: Staten gir fra seg rettigheter til kulldrift på Svalbard

Tarjei Våtvik i lastemaskina, ein såkalla shuttle car, tek med seg oljekanna til Mia det siste stykket inn til drifta.
Tarjei Våtvik i lastemaskina, ein såkalla shuttle car, tek med seg oljekanna til Mia det siste stykket inn til drifta.

Pedersen tror kanskje regjeringa vil bli tydeligere på hva som er mål og hva som er virkemiddel.

Han sier han er usikker på om bosetting kommer til å bli stående som et mål i seg selv.

Heller tror han det kan bli mer tydelig at Longyearbyen er et virkemiddel for å levere norsk tilstedeværelse – som igjen skal bidra til ro og stabilitet.

Han tror videre at meldinga kommer til å gi et varsko og et signal til både norske og utenlandske aktører på øygruppa:

– Skal jeg sette det på spissen, så tror jeg det kommer til å bli sagt at det er bedre med ingen aktivitet på Svalbard enn aktivitet som undergraver tunge, nasjonale sikkerhetspolitiske interessene.

Så hvis en næring eller aktivitet ikke harmonerer med norske interesser, så tror jeg en kan vente seg noen tøffe år fremover, sier han.

Kveldssol utenfor Gruve 7 på Svalbard

Kveldssol over Longyearbyen.

Foto: Dan Henrik Klausen

Mener det blir vanskelig å erstatte Store Norske

Pedersen peker særlig på gruvedrifta som en utsatt næring i den nye svalbardpolitikken.

Han sier at da gruvedrifta ble trappa dramatisk ned, var det meningen at andre næringer skulle kompensere med arbeidsplasser, eksempelvis reiseliv, forskning, eller fiskeforedling.

Men over tid mener Pedersen at nedleggelsene av gruvene har ført til at arbeidslivet på øygruppa preges av større midlertidighet, og kortere kontrakter.

Noe som skiller seg fra storhetstida til Store Norske.

Kull på snøen fra gruve 7 på Svalbard

Kullstøv fra gruva på vei opp til Gruve 7-fjellet utenfor Longyearbyen.

Foto: Dan Henrik Klausen

– Man har gått fra en gruvedrift med norske arbeidstakere som bodde hele året over lang tid, til relativt korte kontrakter. Det gjelder ikke bare gruvedrifta, men også både reiseliv og forskning. Folk er her på korte opphold, og de kommer fra hele verden.

Les også: Frp: Norge bør vurdere å åpne ny kullgruve på Svalbard

Marius Arion Nilsen
Marius Arion Nilsen

Pedersen mener dette i stor grad har preget Longyearbyen.

– Det å finne en næring som kan bli den nye hjørnesteinsbedriften, en næring som kan overta Store Norskes rolle, den finnes ikke.

Alle alternativene man ser, bidrar til et mer internasjonalt samfunn, sier han.

Innerst i stuffen i gruve 7 fortsetter Dan André Danielsen og Egil Nikolai Hagen å grave etter kull i stummende mørke.

Sommeren 2025 må de sannsynligvis sette gruvestøvlene på hylla for godt. Med det vil de avslutte en over 100 år lang norsk gruvetradisjon på øygruppa.

Gruvestøvler utenfor gruve 7 på Svalbard

Godt fottøy er viktig i en fysisk krevende jobb i Gruve 7 på Svalbard.

Foto: Dan Henrik Klausen

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl hadde ikke anledning til å kommentere til NRK i denne omgang hva regjeringa vil med den nye Svalbardmeldinga.

Du kan høre mer om dette og lære mer om Svalbard, i programmet «kokepunkt Svalbard» her: