Unge bryr seg ikke om fylkesgrensene: – Hvorfor endre på noe som funker?

Skal fylkene bestå, eller skal vi slå oss sammen med nabofylkene? Vel, det er egentlig ganske uinteressant, mener unge NRK har møtt.

Enquetbilde Tromsø

Ole Martin Nilsen, Ida Martine Kofed, Odne Gerhardsen og Silje Loen synes egentlig ting kan være slik det er i dag. Det bekrefter også en meningsmåling NRK har gjort.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

– Jeg tenker at vi bør beholde grensene som vi har. Jeg har ikke så mye kunnskap om temaet, så jeg kan ikke begrunne det så veldig, sier Odne Gerhardsen.

– Jeg har ikke tatt noen stilling til det. Men som finnmarking er jeg veldig stolt over fylket mitt, og vil gjerne se at det blir beholdt som et fylke, sier Ida Martine Kofed.

– Fylkespolitikk er ikke det jeg engasjerer meg mest i. Men jeg skulle gjerne sett at Harstad og Narvik er innenfor samme fylkesgrense, hvert fall, sier Ole Martin Nilsen.

– Jeg har ikke satt meg inn i det, personlig interesserer det meg ikke. Men jeg synes det kan være slik det er nå, det har vært sånn såpass lenge, så hvorfor forandre det, sier Silje Loen.

Slik ble svarene da NRK snakket med et tilfeldig utvalg studenter om den store diskusjonen om fylkesgrenser den siste tiden.

Troms og nordland på flørteren

Mandag tok diskusjonen en overraskende vending, da fylkesrådslederen i Nordland gikk på talerstolen og ville inngå intensjonsavtale om å slå seg sammen med Troms. Tidligere har fylkesrådslederne i de to fylkene kranglet så busta føyk om hvilke kommuner de kunne «stjele» fra hverandre.

Hva gjør egentlig fylkeskommunen?

En fersk meningsmåling InFact har gjort viser den samme trenden. 64 prosent av de spurte mellom 18 og 29 mener grensa bør gå akkurat der den er i dag.

Ole Martin Nilsen er den eneste av de fire som begrunner valget sitt. Han mener det er upraktisk at fylkesgrensene påvirker skolevalget i videregående.

Men hva annet er det egentlig fylkeskommunen har ansvar for? Stadig mindre, sier valgforsker Marcus Buck. Han mener det faktum at fylket har blitt tømt for oppgaver de siste årene gjør at folk flest ikke bryr seg om grensa.

Samtidig viser en rekke undersøkelser at folk identifiserer seg med sin kommune og nasjonalitet. Ja, uten Finnmark da, som Ida Martine Kofed påpekte.

Det vises også på tallene, mener valgforskeren. Helt nord er 75 prosent for å beholde grensene slik den er.

– Jeg tror de fleste vil akseptere hvis det blir en større region, spesielt hvis de får tilkjent flere oppgaver. For hva skal regionen gjøre, spør valgforskeren ut i lufta.

Marcus Buck

Valgforsker ved UiT Norges arktiske universitet sier folk flest er likegyldige til fylkesgrensene. – De som driver med administrasjon og politikk ser nødvendigheten av fylkeskommunen. Og kanskje de eldre, som bor ved grensene, sier han.

Foto: Petter Strøm / NRK

Tallenes tale

Den totale oversikten i Troms viser at 44,2 prosent vil ha fylkesgrensen slik den er i dag. 8,3 prosent mener Troms og Nordland bør slå seg sammen, mens 12 prosent vil ha Troms og Finnmark som ett fylke.

I Finnmark vil 65 prosent ha det slik det er nå. 5 prosent vil slå seg sammen med Troms og Nordland, og 12 prosent med bare Troms.

I Nordland vil 55,3 prosent at ting blir som i dag. 15 prosent vil at fylket skal slå seg sammen med Troms, og 9 prosent vil at alle skal bli en region.