Hopp til innhold

Går mot en løsning for «skandalehelikoptrene» NH90 – etter 19 år

19 år etter at de 14 helikoptrene ble bestilt kan det nå nærme seg levering. Men det kan fortsatt ta fem år før de er på plass, tror Forbundsleder i Norges Offisersforbund.

NH90 tar av

GODT HELIKOPTER: Både Hovedredningssentralen og Forsvaret mener NH90-helikoptrene er veldig gode og med bra kapasitet. Problemet er bare at de står så mye på bakken.

Foto: Kystvakta

De 14 helikoptrene skulle etter planen skulle vært levert til det norske forsvaret i perioden 2005–2008.

Nestleder Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund.

Torbjørn Bongo leder Norges Offisersforbund.

Foto: Kristian Espenes / NORSK OFFISERSFORBUND

Til sammen 19 år etter at kontrakten ble inngått, er alle tidsfrister brutt. Nå kan det likevel nærme seg en løsning.

– Jeg oppfatter nå at Forsvarsdepartementet har forstått hovedproblemene. Da har jeg tro på at vi kan klare å løse dette. Om vi klarer å fly så mye som opprinnelig planlagt, er jeg usikker på, sier Forbundsleder i Norges Offisersforbund Torbjørn Bongo.

Mangler deler, mangler folk

Forsvarsdepartementet bestemte seg for å bestille 14 NH90-maskiner i 2001. Seks helikoptre skal Marinen bruke.

Kystvakten skal egentlig hatt på plass åtte, blant annet for å bidra i søk og redningsoppdrag.

Problemet er bare at de er lite tilgjengelige, eller operative, for oppdrag.

Bongo sier det er to hovedproblemer som ligger til grunn for at helikoptrene stadig er å finne på bakken.

Mangel på reservedeler og teknisk kyndige folk.

– Vi har opplevd at det er utfordrende å få tak i reservedeler og teknisk personell. Det er hovedutfordringene etter mitt syn, men det er problembeskrivelser jeg har hørt allerede for ti år siden.

Det er dette Bongo nå oppfatter at departementet har forstått.

At man ikke har klart å løse dette tidligere har gitt noe av en følgefeil som har strukket seg altfor langt, mener Bongo.

KV "Senja"

På grunn av for liten tilgang på maskiner har Kystvakten nå bestemt at enkelte skip ikke skal bruke helikopter. Her er KV «Senja» utenfor Harstad.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Langt bak tidsplanene

For Kystvakten skaper det flere problemer. De er mindre effektive, blant annet når det kommer til søk og redning.

– Det er svært uheldig. Det er klart at det gjør at vi er mindre effektive i løsningen av oppdrag enn det vi skulle ha vært, sier flaggkommandør Oliver Berdal.

Sjefen for Kystvakten sier deres evne til å bistå innenfor søk og redning, men også andre oppdrag, er nedsatt så lenge NH90 ikke er på plass.

I 2017 ga ikke helikoptrene en eneste operativ flytime for Kystvakten, og fiskere fryktet for sikkerheten når helikoptrene uteblir.

Berdal sier de tidvis har NH90 om bord, men langt sjeldnere enn det som var planen.

– Vi er langt bak de tidsplanene som var satt og leveransene som skulle ha vært. Vi er i en situasjon der vi har vesentlig lavere helikopterdekning enn det som var tiltenkt.

Det kan nemlig gå flere uker mellom hver gang.

Kystvakten har derfor tidligere bestemt at enkelte skip rett og slett ikke skal bruke helikopter lenger– fordi det går så lang tid mellom hver gang de får tilgang på et.

Åtte milliarder

– Uten helikopter mangler fartøyene 20–30 prosent av den kapasitet de burde hatt. At vi ikke får dem til å fungere svekker Forsvaret i en betydelig grad. Det er det ingen tvil om, sier Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund.

Marinen har fått seks helikoptre, men kun i en foreløpig versjon, i tillegg til to helt ferdige helikoptre.

I 2019, fram midten av oktober, hadde også Hovedredningssentralen til sammen det året hatt over 2 500 oppdrag. Kun i syv av tilfellene fikk de hjelp fra NH90-helikoptrene.

«Skandalehelikoptrene» var nærmest utilgjengelig for redningstjenesten.

I 2018 konkluderte Riksrevisjonen at forsvaret, og dermed skattebetalerne, har brukt åtte milliarder kroner på noe som ikke har blitt levert.

Riksrevisor Per-Kristian Foss konkluderte at anskaffelsen av NH90-helikoptrene hadde sviktet på en rekke områder.

Hele prosessen har blitt kalt en skandale, men Forsvarsdepartementet mener likevel det er for tidlig å si noe om konsekvensene av de årelange forsinkelsene.

Satser på 2022

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har tidligere sagt at innfasingen av helikoptrene skal være komplett i 2022.

Nå skriver Forsvarsdepartementet i en e-post til NRK at det fortsatt er utfordringer med helikoptrene, men at ambisjonen står ved lag.

– Ambisjonen er at NH90 vil kunne brukes både på fregattene og kystvaktfartøyer i 2022, sier statssekretær Tone Skogen i Forsvarsdepartementet.

Forsvarsdepartementet sier forsinkelsene hovedsakelig skyldes leverandørens manglende evne til å levere NH90 helikoptrene med avtalt kvalitet og til avtalt tid.

Ifølge departementet er det for tidlig å si noe om konsekvensen av at helikoptrene er forsinket.

– I tillegg har Covid-19 krisen ført til ytterligere utfordringer, sier Skogen.

Vil ikke garantere

Bongo i Norges Offisersforbund sier han har et forsiktig håp om at de kan bidra til å løse oppdrag for Kystvakten innen 3–5 år.

– Jeg håper at i løpet av de årene har fått et driftsnivå på helikoptrene som gjør at de bidrar til å løse Kystvaktens oppdrag. Men jeg tør definitivt ikke å gi noen garanti.

Det er bare et ord som kan beskrive leveringstiden når det kommer til helikoptrene NH90, sier Bongo.

– Katastrofe.

– Slik bør det åpenbart ikke være. Det bør ikke være akseptabelt at vi ikke får de leveransene vi skulle hatt nå. Vi er i alle fall 15 år på overtid.