Hopp til innhold

Svensk oljeselskap: – Vi satser hardt på Barentshavet

Selv med dagens lave oljepris vil det være mulig å bygge ut lønnsomme oljefelt i Barentshavet mener det svenske oljeselskapet Lundin som har gjort store funn på feltene Alta og Gotha.

Island Innovator

Boreriggen Island Innovator, 100 nautiske mil nordvest for Hammerfest i Barentshavet. Bildet er tatt da de boret etter olje i Alta-prospektet, for oljeselskapet Lundin Norway AS.

Foto: Privat

Direktør for feltutbygging i Lundin, Erik Sverre Jenssen, sier de har et klart mål om å bygge ut disse feltene 200 kilometer fra Finnmarkskysten.

– Vi ser på dette som et veldig interessant område som kan vise seg å bli et nytt kjerneområdet for oss, på samme måte som Utsirahøyden i Nordsjøen allerede er.

Det er den såkalte Loppahøyden i Barentshavet som har fanget svenskenes interesse. Området der både Alta og Gotha- feltene har åpenbart seg med oljereserver tett opp til samme størrelse som Statoils Johan Castberg.

Direktøren tror ikke nødvendigvis at oljeprisen må opp før en utbygging kan realiseres.

– Vi er i en tidlig fase, og vi kommer til å se på mange løsninger. Vi ser også at kostnadsnivået i bransjen går kraftig ned.

Jenssen har et håp om at det er mulig å få til lønnsomme utbygginger i Barentshavet, selv med oljepriser på dagens nivå. Men han innrømmer at det er noen utfordringer særlig i forhold til å løfte infrastrukturen.

– Investeringer kan være tungt for noen og enhver. Det er utfordringen for hele området, det er utfordringen for Castberg feltet til Statoil, og det er utfordringer for oss.

Vekst for petroleumsnæringen i nord

For Arvid Jensen i leverandørnettverket Petro Arctic er signalene fra Lundin svært positive.

Arvid Jensen

Arvid Jensen mener at vi i løpet av noen få år vil ha minst tre sterke operatører i Barentshavet med Lundin, ENI og Statoil med hver sine prosjekter.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

– Dette er veldig gode nyheter. Jeg har sterk tro på at Lundin kommer til å realisere en utbygging i Barentshavet. Jeg har også tro på at Statoil og Johan Castberg kommer.

Arvid Jensen mener at vi i løpet av få år vil ha minst tre sterke operatører i Barentshavet med Lundin, ENI og Statoil. Utviklingen i nord peker helt klart oppover, slik han ser det.

– Drift og forsyning av anlegget vil foregå ut i fra Finnmark. Vi vet også at selskapene samarbeider om å se på mulige ilandføringer av oljen til Veidnes i Nordkapp. Det blir veldig spennende å følge de utredningene som nå kommer.

Normalt regnes en tiårsperiode fra funn til et felt er satt i produksjon. For Lundin skal tida utnyttes til å finne den beste løsningen. Mest sannsynlig blir det et produksjonsskip slik som på Norne-feltet.

Det svenske selskapet ser helt klart for seg en framtid i nord.

– Barentshavet er veldig viktig for oss. Vi ser det som det området med størst gjenværende reserver. Vi kommer til å satse hardt på Barentshavet i årene fremover, slår Erik-Sverre Jenssen fast.