Stortingsrepresentant: – Sametinget setter seg over norsk lov

Stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen reagerer sterkt på hva han mener er aksjonsdemokrati fra Sametinget, og mener de har påberopt seg vetorett i norsk lov.

Frank Bakke-Jensen

Stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen sier Sametinget må følge norsk lov.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Sametinget har påtatt seg en rolle der de påberoper seg en vetorett når det kommer til norsk lov. Når Stortinget har vedtatt lover, så sier Sametinget at det liker vi ikke, så vi skal ikke følge den. Det mener jeg er et stort problem.

Stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen (H) reagerer kraftig på at sametingsrådet i et brev fraråder internasjonale banker å investere i gruveselskapet Nussir.

Han mener Sametinget opptrer som aksjonistdemonstranter.

Repparfjord

I Repparfjorden planlegger Nussir sjødeponi i forbindelse med gruvedrifta i Kvalsund kommune. Sametinget mener det har negative konsekvenser for miljøet og for reindrifta.

Foto: Allan Klo/NRK

– Mine uttalelser er jo ikke primært om brevet, de er i sin fulle rett til å sende brev. Når jeg bruker begrepet aksjonsdemokrati så er det fordi sametingsrådet har sagt at de ikke anerkjenner den norske mineralloven, fordi Stortinget ikke vil tildele en egen urfolksavgift, og at man skal bekjempe ethvert mineralprosjekt med alle midler. Jeg ser denne aksjonen som et av mange tiltak for å bekjempe mineraletablering i fylket, det er det jeg mener med aksjonsdemokrati.

– Ytringsfrihet og demokrati ikke så viktig når samer sier noe

Han sier sametingsrådet setter seg over Stortinget og norske lover.

– Det mener jeg at vi ikke kan tolerere.

Leder i Norske Samers Riksforbund, Beaska Niillas, mener de er i sin fulle rett til å informere om et demokratisk fattet vedtak, som sier at Nussir har negative konsekvenser for Repparfjorden og for reindrifta.

Beaska Niillas (NSR)

Beaska Niillas sier at alle parter må være informert om at det ikke er enighet.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Jeg henger ikke helt med på kritikken om at Sametinget agerer. Det er en demokratisk rett man har, og ytringsfriheten skal jo liksom stå veldig sterkt i Norge. Men det virker nesten som at når vi samer sier noe høyt og bruker de mulighetene vi har, så er ikke ytringsfriheten og demokratiet så veldig viktig. Vi er i vår fulle rett til å forsvare våre interesser.

– Bør ikke Sametinget respektere mineralloven?

– Nei, ikke i sin nåværende form. Den ble vedtatt mot Sametingets vilje. Prosessen som er kjørt i denne saken er mangelfull, og brevet viser til både urfolksdeklarasjonen og ILO-konvensjon 169 som viser hvordan denne prosessen ikke har gått etter spillereglene.

– Direkte skadelig for demokratiske prosesser

Han legger vekt på at en viktig del av jobben er å informere alle involverte parter med tilknytning til Nussir om hva som foregår.

Sametinget, plenum

Stortingsrepresentanten mener det Sametinget gjør er direkte skadelig for en demokratisk prosess.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er helt på sin plass å gjøre de oppmerksomme på at det ikke er enighet. Selv om kommunestyret i Kvalsund har gitt sin tilslutning så er det flere problemer som må løses.

– Sametinget og medlemmene av samemanntallet er faktisk underlagt norsk lov og må følge den. Det tror jeg Sametinget og representantene der bør lære seg, for det de gjør nå er direkte skadelig for de demokratiske prosessene vi skal ha i Norge, sier Bakke Jensen.