Hopp til innhold

Blir kun én statsforvalter i Troms og Finnmark: – Jeg er utrolig skuffet

Det blir ingen oppsplitting mellom Troms og Finnmark for Statsforvalteren. Det vekker reaksjoner.

Wenche Pedersen, ordfører i Vadsø kommune

Ordfører i Vadsø og leder av Øst-Finnmarkrådet, Wenche Pedersen.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

I Vadsø er ordfører og leder av Øst-Finnmarkrådet, Wenche Pedersen (Ap), skuffet over egen regjerings avgjørelse.

– Jeg er utrolig skuffet. Jeg har hatt på følelsen at dette var en sak som regjeringen var helt tydelig på, og at de ønsket oppsplitting. Det er helt ulogisk at man ikke skal splitte opp Statsforvalteren når man har splittet opp fylkeskommunen, sier hun.

– Hvorfor er det så viktig at Finnmark har en egen Statsforvalter?

– Det har betydning at staten setter tydelige fotavtrykk i Finnmark. Sånn har det vært i århundrer. Og sånn har det blitt igjen med den geopolitiske situasjonen vi har. Vi har tung nasjonalt tilstedeværelse i Øst-Finnmark og Finnmark.

Hun mener også at området Statsforvalteren har ansvar for, er for stort.

Ser vi på den geopolitiske situasjonen må være et tyngdepunkt østover. Både Ap og Sp har slik jeg oppfatter det gitt tydelig uttrykk for at man ønsket oppdeling. Jeg synes det vi ser er en regjering uten selvtillit.

– Klok beslutning

1. januar i år gjenoppsto flere av landets fylker.

Nå står Vestfold, Telemark, Troms, Finnmark, Buskerud, Østfold og Akershus igjen på egne bein etter fire år som fylkeskommunene Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark og Viken.

Norge har i dag 15 fylker og 10 statsforvaltere.

Diskusjonen om hva som bør skje med embetene har pågått siden det ble klart at fylkene skulle deles.

Fredag kom svaret.

Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker under Pridefeiringa i Vadsø.

Statsforvalter i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker.

Foto: Sidsel Vik

Regjeringen viderefører dagens statsforvalterstruktur. Samtidig foreslår regjeringen å styrke embetet i Troms og Finnmark.

– Jeg tror det er ei klok og framtidsrettet beslutning. Vi har ventet på beslutninga lenge, og vi er glade for at vi nå kan rette blikket framover, sier statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker til NRK.

Styrker Troms og Finnmark

Hovedsetet til Statsforvalteren i de to fylkene vil fortsatt være i Vadsø.

Aspaker sier de er fornøyde med at fagkompetansen består i en enhet.

– Det å tenke seg at vi kunne gjort en bedre jobb med å dele oss opp, tror jeg ikke er svaret på utfordringene kommunene har. Det er heller ikke svaret for utfordringene knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap.

Drone Vadsø

Statsforvalteren fortsetter å ha hovedsete i Finnmark.

Regjeringen foreslår å styrke Statsforvalteren i Troms og Finnmark med 10 millioner kroner.

De får også 10–12 nye statlige arbeidsplasser når Statsforvalterens fellestjenester flytter noen stillinger til Vadsø.

– Statsforvalteren i Troms og Finnmark har en viktig rolle i å sikre den sivile beredskapen i nord. Derfor skal en del av styrkingen gå til nye beredskapsstillinger i Finnmark, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i ei pressemelding.

Karianne Tung

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Foto: William Jobling / NRK

Aspaker sier Statsforvalteren i Troms og Finnmark er glad for satsingen. Hun sier at det er gledelig at regjeringen ser nytten av å etablere nye arbeidsplasser i Vadsø

Hun sier regjeringen også nå styrker totalforsvaret i nord.

– Vi er svært glad for å ha fått muligheten til å kunne utvikle oss videre. Dette gjør at vi kan gjøre en bedre jobb ut mot kommunene. Det samme gjelder jobben i en sikkerhetspolitisk situasjon, hvor det er viktig at vi jobber videre for å styrke sivilsamfunnet og sivil beredskap.

Les også Vil ha eget beredskapstillegg for bønder i Nord-Norge: – Maten er viktig for totalforsvaret

Frank Valø

Flere fornøyde med videreføring

I motsetning til lederen av Øst-Finnmarkrådet, mener lederen i Vest-Finnmarkrådet at det er bra at Statsforvalteren ikke splittes.

Vi har begrunnet det av faglige hensyn. Vi ser at kapasiteten er større enn den var tidligere. Vi har tilgang på bistand og veiledning når vi trenger det til kommunene, sier Jan Morten Hansen (Ap).

Han er også ordfører i Nordkapp kommune.

IMG_2548

Jan Morten Hansen, ordfører i Nordkapp og rådsleder i Vest-Finnmarkrådet.

Foto: Frank Nygård / NRK

Hansen er ikke redd for størrelsen på det geografisk ansvarsområdet for Troms og Finnmark.

– Det er mange komplekse fagområder man skal håndtere. Jeg tenker at det er en fordel at man er faglig sterk. Som embete for Troms og Finnmark står vi like styrket med tanke på beredskap og totalforsvar.

Det er fylkesvaraordfører i Troms, Benjamin Furuly (H) enig i. Han mener ei oppsplitting ville vært feil.

Kristina Torbergsen (Ap) og Benjamin Furuly (H)

Fylkesvaraordfører i Troms Benjamin Furuly (H), her sammen med fylkesordfører Kristina Torbergsen (Ap).

Foto: Simen Wingstad / Simen Wingstad/NRK

Dette er en av de bedre avgjørelsene denne regjeringen har kommet med.

Furuly tror avgjørelsen vil bli respektert i Troms, til tross for at fylkesrådet i fjor ba om oppsplitting av Statsforvalter-embetet.

– Høyre stemte mot anbefalinga om splitting. Vi er fornøyde, og vi kommer ikke på noen som helst måte til å ta noen omkamper.

Sterke fagmiljøer

I 2022 publiserte Direktoratet for forvaltning og økonomistyring en rapport der det ble konkludert med at dagens struktur fungerer godt.

Færre Statsforvaltere har bidratt til sterkere fagmiljøer og bedre kvalitet på oppgaveløsningen, ifølge rapporten.

Les også Oslo, Buske­rud, Østfold og Akers­hus held fram med berre éin stats­forvaltar

Karianne Tung

Flere nyheter fra Troms og Finnmark