Hopp til innhold

Spylte reirene til kritisk truet fugl – nekter å vedta boten

Hammerfest kommune må møte i retten etter at brannvesenet forsøkte å fjerne fuglereir fra taket på biblioteket i byen. Offeret var den kritisk truede krykkja.

Brannvesenet i Hammerfest spyler tak for måkereir.

ULOVLIG: 27. mai i år forsøkte brannvesenet i Hammerfest å løse krykkjeproblemet med vannslangen.

Foto: OLAF ANDREASSEN

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Kommunen har nektet å vedta forelegget på 100.000 kroner. I retten vil politiet kreve høyere straff.

– Vi synes bevisene de har lagt til grunn er for tynne, og straffen er for streng, sier rådmann Leif Vidar Olsen i Hammerfest.

– Det var ikke vår hensikt å ødelegge hekketida for krykkjene, men å få dem flyttet fra taket på biblioteket.

Spylingen skjedde 27. mai. En telling senere på sommeren viste at krykkjene ikke var kommet til skade, sier rådmannen.

– Vi er en gråsone. Dette burde vi ikke gjort. Men det er ikke grovt, når resultatet er at det var 127 krykker som hadde det meget bra på taket, sier Olsen.

– De fikk altså ikke ødelagt hekkesesongen. Det må påtalemyndigheten ta i betraktning.

– Klart ulovlig

Død krykkjeunge

Krykkja har hatt dårlig hekkesuksess mange steder. I år døde alle ungene i kolonien på Ekkerøy i Varanger.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Det var Norsk Ornitologisk Forening (NOF) som anmeldte saken sammen med organisasjonen Dyrenes rett.

Naturvernrådgiver Martin Eggen i NOF synes det er bra at kommunen blir straffet.

– Vi er veldig fornøyd med at politiet og påtalemyndigheten har tatt det alvorlig. Det er et særdeles klart lovbrudd, og krykkja er en sterkt truet art.

– Dette var midt i hekketiden. Reirene er beskyttet i lovverket, uavhengig av om det er egg og unger der, sier Eggen.

Dette er blant annet slått fast i en dom om et ødelagt kongeørnreir.

Eggen avviser kommunens påstand om at krykkjene hadde det fint senere på sommeren.

– Krykkjene har evnen til å legge egg på nytt etter en forstyrrelse. Men vi vet at hekkesuksessen normalt er dårligere etter at de har fått reirene ødelagt, sier Eggen.

Krykkje fanget i nett

Hammerfest er ikke alene om å få bot for å plage krykkjer. Vikna kommune måtte ut med 200.000 kroner da et tjuetall krykkjer ble drept i garn som skulle hindre hekking på et tak.

Foto: Privat

Folk klager

Ifølge rådmannen får Hammerfest kommune klager fra publikum og næringsdrivende på at de ikke gjør nok for å fjerne krykkjene. Den vesle måkefuglen bråker og skiter i sentrum.

– Vi skal se på alternativer for å få gode forhold for krykkjene og samtidig få dem bort fra sentrum, så alle parter har det bra, sier Olsen.

Han understreker at de vil ta vare på den rødlistede arten.

– Men vi er nok litt i beit for å få til det gode tiltaket. Hvis noen har gode forslag, ser vi gjerne at de sender dem til oss.

Martin Eggen mener kommunen kan søke hjelp hos forskere og hos Fylkesmannen.

– Man bør planlegge hekkesesongen nå på høsten. Da vet vi at det er mulig å gjøre fysiske tiltak som gjør det vanskelig for krykkjene å etablere seg, sier Eggen.

– Kanskje kan de tilby en alternativ hekkeplass i nærheten, på andre bygninger eller konstruksjoner. Det er gjort med suksess andre steder.

Krykkjer i Rørvik

Matmangel og press fra rovfugl er to mulige årsaker til at stadig flere krykkjer søker tilflukt i fiskevær. Bildet er fra Rørvik i Nord-Trøndelag.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Flere nyheter fra Troms og Finnmark