Sauebonden Anny (63) dømt for å ha felt dette treet

Anny Unosen fra Saltdal er i Hålogaland lagmannsrett dømt til 21 dagers betinget fengsel og en bot på 18.000 kroner for miljøkriminalitet etter å ha felt et tre med et kongeørnreir i.

Sauebonden fra Evenesdal i Saltdal i Nordland ble rikskjendis over natta da det ble kjent at hun måtte møte i Salten tingrett i desember i fjor, tiltalt for miljøkriminalitet.

Mens Unosen og naboen hennes ble frikjent i tingretten, er begge nå dømt for forsettlig å ha felt et furutre med påfølgende ødeleggelse av et kongeørnreir på kvinnens egen eiendom. Kongeørna har vært fredet siden 1968.

De to erkjente i retten å ha felt treet sammen i Saltdal kommune i oktober 2012, men de erkjente ikke straffskyld for å ha skadd reiret.

Allerede nå varsler 63-åringens forsvarer, Torkel Johnsen, at de ønsker å prøve saken for Høyesterett.

– Klienten min vil anke dommen. Vi ønsker å få prøvd spørsmålet som går på hvor klar loven er, sier Johnsen til NRK fredag ettermiddag.

– Hva sier hun om dommen?

– Straffen er jo mildere enn påstanden fra aktoratet, som ville ha fengsel, men saken er prinsipielt viktig for henne. Det er slitsomt for klienten min å være en prøvestein.

Frikjent i tingretten

Anny Unosen (63) og forsvareren Torkel Johnsen

Anny Unosen sammen med forsvareren Torkel Johnsen under rettsaken i Salten tingrett i desember i fjor.

Foto: Gisle Forland / NRK

Begge ble frikjent for overtredelse av naturmangfoldsloven i tingretten, men påtalemyndigheten ved Økokrim anket dommen.

– Jeg konstaterer at tingretten er enig med oss på de faktiske forhold, men at de har lagt til grunn en lovforståelse når det gjelder naturmangfoldsloven som vi er klart uenig i, sa politiadvokat Inge Svae-Grotli til NRK da dommen fra Salten tingrett kom.

Lagmannsretten mener tingretten har tolket naturmangfoldslovens paragraf 15 feil og mener de to må straffes for å ha skadd reiret unødig.

– Vi er enig om de faktiske forhold, men ikke når det gjelder innholdet i lovbestemmelsen. Jeg registrerer at tingretten og lagmannsretten er uenig på dette punktet, sier forsvarer Torkel Johnsen til NRK fredag ettermiddag.

Økokrim: – Fornøyd med dommen

Straffen er imidlertid mildere enn aktors påstand om 21 dagers ubetinget fengsel.

– Vi er enig i vurderingen som lagmannsretten har gjort, og mener den er i tråd med Økokrims vurdering, sier politiadvokat Inge Svae-Grotli i Økokrim til NRK fredag ettermiddag.

Aktor, politiadvokat Inge Svae-Grotli fra økokrim

Politiadvokat Inge Svae-Grotli fra Økokrim er fornøyd med dommen.

Foto: Gisle Forland / NRK

Til forskjell fra tingretten, konkluderer lagmannsretten med at formuleringen «unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås», må tolkes som at unødig skade på kongeørnreir er straffbart.

– Vi er glad for at de er veldig klare i dommen på at dette er et tilfelle som rammes av loven. Det har betydning for tilsvarende og andre saker, understreker Svae-Grotli.

– Men det blir likevel ikke ubetinget fengsel, slik dere ba om?

– Vi visste at vi var på et område med lite rettspraksis fra før av. Sånn sett var det viktig for oss å etablere det nå. Selv om straffereaksjonen er litt lavere enn påstanden vår er jeg enig med lagmannsretten i at dette er en følbar og merkbar reaksjon. Det er viktig.

Fant skutt fuglunge

I 2012 fant Statskog Fjelltjenesten en død ørneunge i redet, som var skutt med rifle. Det ble også funnet hagl-ladninger i reiret. Ifølge Fjelltjensten var det skutt mot reiret flere ganger. Det ble også funnet ATV-spor ved treet.

Da politiet startet etterforsking ble også Unosen avhørt. Men ingen ble siktet i saken. Så i juni i år, ble treet funnet felt under en ny kontroll fra Fjelltjenesten.

Unosen ble etter kort tid siktet, sammen med Viggo Nilsen for medvirkning. Nilsen ble, i likhet med sauebonden, frikjent i tingretten.

Den 63 år gamle kvinnen nektet straffskyld, da hun forklarte seg for Salten tingrett.

– Jeg visste at det var et reir der, men jeg mente jeg gjorde det som var mitt beste. Jeg ble alene etter at samboeren min døde for tre år siden, og hadde ikke råd til å kjøpe material, forklarte Unosen.

Da hun så at det ikke var noen rørelse i reiret regnet hun treet for sitt.

– Ingen har fortalt meg at det var ulovlig å hugge treet. Hvorfor sa ingen til meg at jeg ikke måtte røre den furua, Hadde jeg visst det, ville jeg aldri gjort det, sa hun i tingretten.

– Jeg dro alene til furua og begynte å sage, da jeg hadde laget hakket i treet og satt fast motorsaga, hentet jeg Nilsen, som hjalp meg, forklarte Unosen under rettsaken i Salten tingrett i desember i fjor.

Allmennpreventive hensyn

Lagmannsretten begrunner straffeutmålingen med at «allmennpreventive hensyn tilsier at overtredelser av naturmangfoldloven må møtes med en markert og merkbar reaksjon.»

«Oppdagelsesrisikoen er lav, og gjerningsmennene vil ikke sjelden mene å ha aktverdige grunner for sine handlinger og ha støtte for sitt syn i lokalsamfunnet. Reaksjonen vil da få større betydning i seg selv», heter det i dommen som ble avsagt fredag.

Nabo dømmes til bot

Naboen dømmes til å betale en bot på 15.000 kroner for å ha hjulpet bonden med å felle treet. Gårdbrukeren er samtidig dømt for å ha overtrådt loven om motorferdsel i utmark da hun kjørte en sekshjuling til furutreet da hun skulle felle det.

I tillegg har retten bestemt at deler av verdien på kvinnens motorsag og sekshjuling skal inndras med 7.000 kroner til staten. Både 63-åringen og naboen er dømt til å betale sakskostnader for tingretten.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra Anny Unosen fredag ettermiddag.