Flere soldater enn før får bøter for frivillig sex i Forsvaret

En mulig årsak til at flere får refs for sex er at soldatene bruker mer tid i leiren, og dermed også hygger seg litt ekstra. Men det kan fort bli dyrt.

Grensejegere ved Pasvik grensestasjon

Illustrasjonsbilde fra Pasvik grensestasjon i Finnmark. Som soldater i Forsvaret har de fått beskjed om hvilke regler som gjelder.

Foto: Marion Aaserud Dahlen / Forsvaret

De som tror at livet på kasernen er like fritt og frodig som på russebussen, må tro om igjen. Selv om det skulle oppstå søt musikk mellom to i uniform, er det ikke tillatt med sex på militært område.

Forsvarets egne regler er strengere enn ellers i Norge, hvor det er lov å ha sex så lenge begge vil og ingen er mindreårig.

Det fikk to personer i førstegangstjenesten erfare nylig. De hadde en liten hyggestund på rommet, der begge samtykket til hendelsen. Likevel fikk de 1200 kroner i bot for brudd på disiplinærlovens paragraf 1, skriver Forsvarets forum.

Flere hyggestunder

I fjor var det en økning i brudd på dette saksfeltet i Forsvaret. 44 personer ble bøtelagt for seksuell handling med samtykke. Året før var tallet 26.

I generaladvokat Sigrid Redse Johansens årsrapport for refselser for 2020 tar hun opp mulige årsaker til økningen.

– Dette kan ha sammenheng med at det i 2020 har vært benyttet mer tid i leir på grunn av avlyste aktiviteter som følge av covid-19, skriver Generaladvokaten.

Hovedtillitsvalgt i Hæren, Linnea Røbech, har opplevd at flere av soldatene har fått slike refselser. Hun tror også koronaen er en del av årsaken.

– Strenge smitteverntiltak har holdt soldatene tett samlet på kaserner og innenfor leirgjerdet. Når så mange samles på ett og samme sted, tror jeg fort at menneskelige behov kan ta overhånd, sier Røbech til NRK.

Linnea Huseby Røbech, hovedtillitsvalgt Hæren

Linnea Røbech forstår at behovet kommer, og at folk i Forsvaret vil ha sex. Men det kan man ikke, uten å bryte militære regler.

Foto: Forsvaret

Hva er egentlig lov?

Det er ikke en lov som sier at det ikke er lov å ha sex i Forsvaret, og det er ikke forbudt å få kjæreste.

Men fordi det etter en seksuell handling kan stilles spørsmål om uavhengighet, lojalitet og integritet, skal Forsvarets personell unngå slike situasjoner.

Forsvaret frykter det påvirker tjenesten og kan trekke medarbeiderens upartiskhet i tvil.

Soldatene blir tidlig i tjenesten opplyst om de ulike militære reglene. Det skal godt gjøres å ikke være bevisst på konsekvensene, sier hovedtillitsvalgt Røbech.

– De er ikke satt uten grunn, sier hun, og peker på flere årsaker:

Sannsynligheten for uønskede hendelser kan øke, det kan gå utover andre medsoldater, og det kan ta bort fokuset på den jobben man er satt til å gjøre.

– Jeg mener det er rimelig at det ikke er «fritt fram», sier Røbech.

NRK forklarer

Hvorfor skal man ikke ha sex i Forsvaret?

Kort fortalt:

Seksuell handling med samtykke er lovlig i Norge, men er såkalt refsbar på grunn av særegne militære forhold i Forsvaret.

Hva er refselse?

Refselse er et middel som brukes for å skape og opprettholde militær disiplin.​

Ulike former for refs:

  • Militær arrest: Inntil 20 dager.
  • Bøter: Inntil 20 ganger tjenestetillegget.
  • Frihetsinnskrenkning: Inntil 30 dager.

Hva sier regelen?

Du skal ikke ha sex i en militærleir, men hva du gjør utenfor leiren er opp til deg. Det er ikke lov å ha sex med en befal hvis han eller hun er over deg i rang, da blir det som å ligge med læreren din.

Hvorfor er det ikke lov?

Det er ikke en lov som sier at det ikke er lov å ha sex i Forsvaret, og det er ikke forbudt å få kjæreste. Men fordi det etter en seksuell handling kan stilles spørsmål om uavhengighet, lojalitet og integritet, skal Forsvarets personell unngå slike situasjoner.

Er reaksjonen lik for alle?

Nei. Tillitsvalgte har tidligere bedt Forsvaret være tydeligere på at det ikke er lov, og at refsen er forhåndsbestemt. I dag kan noen få bøter, mens andre får muntlig advarsel.